null Arbetslösheten minskar alltjämt långsammare

I slutet av augusti var antalet arbetslösa arbetssökande sammanlagt 71 121 i kommunerna på området för Närings,
trafik- och miljöcentralen i Nyland (NTMcentralen). Det är 1 894 (-2,6 %) färre än för ett år sedan. Yrkesgruppsvis fanns det flest arbetslösa inom yrken utan yrkesklassificering (16 982) och specialister (12 359). Antalet arbetslösa utan yrke ökar fortsättningsvis klart. I slutet av augusti uppgick andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften till 8,3 %.Det fanns sammanlagt 6 641 arbetslösa arbetssökande under 25 år i området, vilket är 592 (-8,2 %) färre än året innan. Antalet långtidsarbetslösa i området var 22 482, vilket är 1 230 (-5,2 %) färre än i slutet av augusti 2018. Antalet utländska arbetslösa i området var 13 242, vilket är 208 (-1,5%) färre än året innan.

I augusti fanns det 26 550 nya lediga jobb att söka, dvs. 3 762 (16,5 %) fler än ett år tidigare. Det fanns gott om nya lediga jobb bl.a. inom titlarna försäljare (1 913), godshanterare och lagerarbetare (1 487), försäljningsrepresentanter (1 133), kontors- och hotellstädare (1 065) samt byggnadsarbetare (916). Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets Arbetsförmedlingsstatistik.

Trender:

  • Arbetslösa arbetssökande totalt: 71 121
  • 1 894 (-2,6 %) arbetslösa färre än i fjol
  • Antalet arbetslösa utan yrke har ökat i flera månader redan
  • Antalet arbetslösa utlänningar är så gott som oförändrat jämfört med året innan
  • Efterfrågan på arbetskraft ökar alltjämt

Läs mer: Nyland's sysselsättningsöversikt, augusti 2019.