null Arbetslösheten har så gott som slutat minska i Nyland

I slutet av november var antalet arbetslösa arbetssökande sammanlagt 67 035 i kommunerna på området för Närings, trafik- och miljöcentralen i Nyland (NTMcentralen). Det är 295 (-0,4 %) färre än för ett år sedan. Yrkesgruppsvis fanns det flest arbetslösa inom yrken utan yrkesklassificering (15 723) och specialister (11 278). Antalet arbetslösa som inte har något yrke har ökat hela tiden sedan våren. I slutet av november uppgick andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften till 7,8 %.

Det fanns sammanlagt 5 715 arbetslösa arbetssökande under 25 år i området, vilket är 311 (-5,2 %) färre än året innan. Antalet långtidsarbetslösa i området var 21 864, vilket är 349 (-1,6 %) färre än i slutet av november 2018. Antalet utländska arbetslösa i området var 11 730, vilket är 214 (-1,8%) färre än året innan.

I november fanns det 24 257 nya lediga jobb att söka, dvs. 4456 (22,5 %) fler än ett år tidigare. Det fanns gott om nya lediga jobb bl.a. inom titlarna godshanterare och lagerarbetare (1 451 jobb), försäljare (1 223), kontors- och hotellstädare (1209), fastighetsskötare (915) samt försäljningsrepresentanter (871).


Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets Arbetsförmedlingsstatistik.

Trender:

  • Arbetslösa arbetssökande totalt: 67 035
  • 295 (-0,4 %) arbetslösa färre än i fjol
  • Antalet nya lediga jobb ökar fortsättningsvis klart
  • Antalet arbetslösa utan yrke fortsätter att öka
  • Fler arbetslösa män

Läs mer: Nyland's sysselsättningsöversikt, november 2019.