null Arbetslösheten ökade i Nyland

I slutet av december var antalet arbetslösa arbetssökande sammanlagt 72 578 i kommunerna på området för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland (NTM-centralen). Det är 229 (0,3 %) fler än för ett år sedan. Yrkesgruppsvis fanns det flest arbetslösa inom yrken utan yrkesklassificering (17 108) och specialister (11 998). Antalet arbetslösa som inte har något yrke har ökat hela tiden sedan våren. I slutet av december uppgick andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften till 8,5 %.

Det fanns sammanlagt 6 683 arbetslösa arbetssökande under 25 år i området, vilket är 177 (-2,6 %) färre än året innan. Antalet långtidsarbetslösa i området var 22 375, vilket är 44 (-0,2 %) färre än i slutet av december 2018. Antalet utländska arbetslösa i området var 13 288, vilket är 440 (-3,2%) färre än året innan.

I december fanns det 20 621 nya lediga jobb att söka, dvs. 4017 (24,2 %) fler än ett år tidigare. Det fanns gott om nya lediga jobb bl.a. inom titlarna godshanterare och lagerarbetare (1 364 jobb), försäljare (1 168), kontors- och hotellstädare (921), husbyggare (834) samt timmermän och byggnadssnickare (661).

Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets Arbetsförmedlingsstatistik.
 

Trender:
 •Arbetslösa arbetssökande totalt: 72 578
•229 (0,3 %) arbetslösa fler än i fjol
•Antalet nya lediga jobb ökar fortsättningsvis klart
•Antalet arbetslösa utan yrke fortsätter att öka
•Arbetslösheten bland män fortsätter att öka

Läs Nylands sysselsättningsöversikt i december (pdf) på NTM-centralens webbsidor.