Aktuellt

null Työvoimapula kohdistuu jo suorittavan tason tehtäviin

Joka neljässä ammatissa arvioidaan olevan pulaa ammattitaitoisista työntekijöistä Pohjois-Pohjanmaalla. Työvoimapulan arvioidaan laajenevan suorittavan työn ammatteihin rakentamisen, puhtaanapidon sekä sosiaali- ja terveydenhuollon toimialoilla.

Ammattilaisten kysyntä jatkuu vahvana seuraavan puolen vuoden aikana Pohjois-Pohjanmaalla. Erityisesti talven matkailusesongin aiheuttama kysyntä lisää majoitus- ja ravitsemisalan sekä puhtaanapitoalan ammattilaisten tarvetta. Viime vuosien tapaan pulaa on myös eri tasoisista sovelluskehittäjistä sekä rakennusalan ja metalliteollisuuden ammattilaisista. Ylitarjonta työmarkkinoilla painottuu puolestaan ammatteihin, joiden osaamista ei tarvita muun muassa tekniikan kehittymisestä johtuen.

Tiedot ilmenevät työ- ja elinkenoministeriön 27.9.2019 julkaisemasta Ammattibarometrista, joka perustuu Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston arvioihin elo-syyskuulta 2019.

Suurin pula ICT-alalla sekä rakentamisessa ja teollisuudessa

Viime vuosina listaus osaajapulasta kärsivistä ammattinimikkeistä on pysytellyt varsin vakaana. Pulaa on ollut ensisijaisesti ICT-, rakentamisen ja teollisuuden toimialan ammateissa. Seuraavan puolen vuoden aikana työvoimapulan arvioidaan laajenevan entisestään suorittavan työn ammatteihin rakentamisen, puhtaanapidon sekä sosiaali- ja terveydenhuollon toimialoilla.

Myyjät ja sihteerit ylitarjonnan kärjessä seutukunnissa

Ylitarjonta työmarkkinoilla painottuu ammatteihin, joiden osaamista ei tarvita muun muassa tekniikan kehittymisestä johtuen. Myös myyjien ja leipomoalan ammateissa on ylitarjontaa, mikä johtuu työelämän rakennemuutoksesta ja kulutustottumusten muutoksista. Seutukunnittain tarkasteltuna ylitarjontaa on pääsääntöisesti myyjistä ja yleissihteereistä, tosin myyjille arvioidaan myös olevan erilaisia myyntialan työtehtäviä avoimena seuraavan puolen vuoden aikana Pohjois-Pohjanmaalla.

Ammattibarometri laaditaan kaksi kertaa vuodessa, maaliskuussa ja syyskuussa. Ammattibarometrissa arvioidaan ammattien kehitysnäkymiä, työvoiman saatavuusnäkymiä sekä alueellista tilannetta seuraavan puolen vuoden aikana. Ammattibarometrissä TE-toimisto arvioi noin 250 ammatin työvoiman kysyntänäkymiä sekä työvoiman kysynnän ja tarjonnan tasapainon kehitystä.

Katso ammattibarometriarviot osoitteesta www.ammattibarometri.fi. Seuraava arvio työllistymisen näkymistä eri ammateissa tehdään keväällä 2020.

Lisätietoja:
palveluesimies Jouni Korhonen, Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto, p. 0295 056 627, jouni.korhonen@te-toimisto.fi
asiantuntija Jarkko Pietilä, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, p. 0295 038 116, jarkko.pietila@ely-keskus.fi