null Uudenmaan ELY-keskuksen huhtikuun työllisyyskatsaus julkaistu

Uudenmaan ELY-keskuksen huhtikuuta koskeva työllisyyskatsaus on julkaistu tänään.

Työttömyyden lasku on hidastunut hieman. Huhtikuun lopussa alueella oli yhteensä 72 237 työtöntä työnhakijaa. Tämä on 11 221 (13,4%) vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työttömyyden lasku on hidastunut viime kuusta, jolloin työttömien lukumäärä oli 14,2 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. Pitkäaikaistyöttömyys laskee selvästi kokonaistyöttömyyttä nopeammin. Huhtikuun lopussa Uudellamaalla oli  24 933 pitkäaikaistyötöntä, mikä on 26,9 % vähemmän kuin vuoden 2017 huhtikuun lopussa. Nuorten työttömyyden lasku on hidastunut selvästi. Huhtikuun lopussa nuorten työttömyyden lasku oli -10,5 % edellisvuoteen verrattuna, kun maaliskuussa nuorten työttömyyden lasku oli vielä -16,1 %. Rakennetyöttömien lukumäärä oli huhtikuun lopussa 45 930. TEM:n tavoite rakennetyöttömien määräksi on 47 000, mutta on huomioitava, että kyse on koko vuoden 2018 vuosikeskiarvosta.

Työvoiman kysyntä on pysynyt korkealla tasolla, sillä uusia avoimia työpaikkoja oli huhtikuun aikana haussa 21 435 eli 4 637 (27,6 %) enemmän kuin vuotta aiemmin. Yli puolet (52 %) uusista avoimista paikoista sijoittui Helsinkiin. Eniten avoimia paikkoja oli jälleen myyjien, myyntiedustajien, siivoojien, varastotyöntekijöiden, kokkien ja talonrakentajien työtehtäviin.

Palveluissa olleiden lukumäärä oli edellisvuotta korkeampi (+ 5,8 %). Eniten ovat kasvaneet omaehtoisessa opiskelussa ja kuntouttavassa työtoiminnassa olevien määrät. Sen sijaan työvoimakoulutuksessa olevien määrä laskee edelleen.

Katsaus on kokonaisuudessaan luettavissa täältä. Aikaisemmat katsaukset löytyvät Uudenmaan ELY:n omilta sivuilta.