null Uudenmaan TE-toimisto ja Uudenmaan yrittäjäjärjestöt tiivistävät yhteistyötään Uudellamaalla

Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto (TE-toimisto) ja Uudenmaan yrittäjäjärjestöt tiivistävät yhteistyötä laajentamalla vaikuttamisverkostoaan Uudellamaalla. Yhteisen vaikuttamisverkoston avulla yrittäjät saavat helposti yhteyden TE-toimiston yrityspalveluiden asiantuntijaan. Molemminpuolinen tutustuminen virkamiesten ja yrittäjien välillä auttaa tunnistamaan pk-yritysten tarpeet ja yhdistämään niihin sopivat palvelut.

  • Vaikuttamisverkosto rakennettiin ensin Helsingin yrittäjien kanssa, mutta hyvien kokemusten perusteella se haluttiin laajentaa koko Uudellemaalle, kertoo TE-toimiston palvelujohtaja Minna Helenius.

Ensimmäisessä vaikuttamisverkostossa olivat mukana Helsingin yrittäjien paikallisyhdistykset ja TE-toimiston Helsingin toimipaikat. Helsingin yrittäjät oli havainnut jäsenkunnastaan, että pienillä pk- ja mikroyrityksillä ei tyypillisesti ole omaa HR-osastoa eikä resursseja käyttää kaupallisia rekrytointipalveluita. Julkisisia työnvälityspalveluita taas ei useinkaan tunnettu. Vaikuttamisverkoston idea oli tehdä TE-toimiston yrityspalvelut tunnetuksi ja rakentaa yrittäjien tueksi käytännöllinen malli saada räätälöityä henkilökohtaista palvelua. Ensimmäisten toimintavuosien (2013-2015) n. 150 helsinkiläistä mpk-yritystä sai palvelua vaikuttamisverkoston avulla.

TE-toimiston nimetyt asiantuntijat auttavat
Laajennetussa, koko Uudenmaan alueen vaikuttamisverkostossa ovat mukana Helsingin yrittäjät, Espoon yrittäjät, Vantaan yrittäjät, Uudenmaan yrittäjät sekä Uudenmaan TE-toimiston eri toimipaikat ympäri maakuntaa. Jokaiselle yrittäjäjärjestöjen paikallisyhdistykselle on nimetty oma TE-toimiston asiantuntija yhdyshenkilöksi. Asiantuntija vierailee yrittäjien kokouksissa, tekee yrityskäyntejä, auttaa rekrytoinneissa ja ohjaa yrityksiä kehityspolulla hyödyntäen kaikkia julkisia yrityspalveluita.

Työ- ja elinkeinoministeriö on linjannut yritysten olevan hallinnonalan toiminnan keskiössä, koska ne luovat kipeästi kaivattuja työpaikkoja.

  • Myös TE-toimisto haluaa palvella yrityksiä entistä tehokkaammin jalkautumalla yrittäjien pariin ja lisäämällä yhteydenpitoa. Siten voidaan löytää piilotyöpaikkoja, auttaa rekrytointiongelmien ratkaisemisessa ja helpottaa myös työnhakija-asiakkaiden työllistymistä erityisesti pk-yrityksiin, kiteyttää Helenius.