Aktuellt

« Tillbaka

Uudenmaan TE-toimisto tukee ilmailualalta työnsä menettäviä

Uudenmaan TE-toimisto on koonnut noin 40-henkisen tiimin ilmailualan irtisanottujen ja lomautettujen avuksi. Tarjolla on muun muassa henkilökohtaista neuvontaa, uraohjausta, koulutuksia sekä tukea alan vaihtajille ja yrittäjyydestä kiinnostuneille.

Koronapandemia on aiheuttanut ilmailualalle ennen näkemättömän kriisin. Uudenmaan TE-toimisto, ELY-keskus ja alan työnantajat ovat käynnistäneet muutosturvan toimintamallin mukaisen yhteistyön heti, kun tieto ensimmäisistä YT-neuvotteluista saatiin. Myös Vantaan kaupungin ja muiden seudullisten toimijoiden kanssa tehdään tiivistä yhteystyötä henkilöstön tukemiseksi. Lisäksi työ- ja elinkeinohallinto on varautunut myös kerrannaisvaikutuksiin alihankkijoiden ja yhteistyökumppaneiden kohdalla.

Uudenmaan ELY-keskuksen selvityksen mukaan ilmailuala työllistää Uudellamaalla noin 13 000 henkeä ja valtakunnallisesti noin 24 000 henkeä. Pahimmin ilmailualan kriisi koettelee Vantaata. Tuhansia työntekijöitä on ollut jo keväästä lähtien lomautettuna. Ensimmäiset suuret irtisanomiset ajoittuvat kuluvaan loppusyksyyn ja tulevaan talveen, koska koronapandemiaa ei ole saatu lannistettua, eikä lentäminen ole vielä lähitulevaisuudessa palaamassa kriisiä edeltävälle tasolle.

Uudenmaan TE-toimistoon on perustettu ilmailualan tiimi, joka keskittyy palvelemaan ilmailualan irtisanottuja ja lomautettuja. Tiimissä työskentelee 33 muutosturvapalveluiden asiantuntijaa, 3 psykologia sekä aloittavan yrittäjän palveluun erikoistunut asiantuntija. Tällä on varauduttu sekä Finnairin että muiden ilmailualaan sidoksissa olevien yritysten vähennystarpeisiin.
 
Palvelut viedään asiakkaiden luo lentokenttäalueelle

Asiakkaille tarjotaan infotilaisuuksia, henkilökohtaista neuvontaa, urasuunnitteluapua ja tukea ammatinvaihtajille, sekä neuvontaa ja starttirahaa yrittäjyydestä kiinnostuneille. Lisäksi käytössä on koko TE-toimiston normaali palveluvalikoima. TE-toimiston palvelut tuodaan lentokentän alueelle helposti saavutettavaksi samaan tapaan kuin on nähty suurten tehtaiden ja muiden suuryritysten irtisanomistilanteissa. Toki pandemia huomioon ottaen palvelua on tarjolla myös puhelimella ja etäyhteyksin.

Uudenmaan ELY-keskus on jo hankkinut usealta palveluntuottajalta eri ammattiryhmille suunnattuja koulutuskokonaisuuksia helpottamaan irtisanottujen tilannetta. Osa koulutuksista on yhdessä Finnair Oyj:n kanssa hankittuja, nyt irtisanotuille suunnattuja MuutosKoulutuksia. Niitä on varauduttu hankkimaan niin paljon, että jokaiselle irtisanotulle voidaan tarvittaessa suunnitella ja toteuttaa useamman kuukauden mittainen MuutosKoulutus-kokonaisuus. Tämän jälkeen koulutuspolku voi tarvittaessa jatkua esim. työvoimakoulutuksena toteutettavana ammatillisena koulutuksena.

Myös lentäjien umpeutuvien lupakirjojen päivittämiseksi ollaan järjestämässä koulutusta. Vaikka suurin osa työnhakijoiksi ilmoittautuneista liikennelentäjistä onkin tällä hetkellä vain lomautettuna (eli heillä on suurempi toivo paluusta takaisin töihin), on pienemmiltä lentoyhtiöltä jäänyt liikennelentäjiä ja muuta lentävää henkilökuntaa työttömäksi. Jotta liikennelentäjien lupakirjoihin liittyvät tyyppikelpuutukset eivät pääsisi vanhentumaan, on Uudenmaan ELY-keskus käynnistänyt myös hankinnat koulutuskokonaisuuksista, joilla näiden kelpuutusten voimassaoloa saadaan jatkettua. Siksi onkin todennäköistä, että kenenkään töihin paluu ei jää kiinni siitä, että lupakirjaan liittyvä tyyppikelpuutus ei olisi enää voimassa.

Lisäksi yritykset järjestävät muutosturvaa tukevia palveluita, esim. outplacement-koulutusta. Uudenmaan TE-toimiston ilmailualan tiimi on kaikkien työnhakijoiksi ilmoittautuvien ilmailualan työntekijöiden apuna. TE-toimiston asiantuntijat osaavat auttaa jokaista löytämään oman polun kohti uutta työpaikkaa.
 
Lisätietoja: Palveluesimies Riku Hautamäki / Uudenmaan TE-toimiston yrityspalvelut

0295 040 984 / +358 50 531 3347 riku.hautamaki@te-toimisto.fi


Mer aktuellt

E-
tjänster