null Uudenmaan TE-toimisto vastaa sosiaalisessa mediassa leviävään asiakkaan TE-toimistolta saamaan tekstiviestin sisältöä koskevaan postaukseen

Uudenmaan TE-toimisto vastaa sosiaalisessa mediassa leviävään asiakkaan TE-toimistolta saamaan tekstiviestin sisältöä koskevaan postaukseen. Tekstiviestistä saattaa saada kuvan, että työnhaku katkeaa nimenomaan vain sen takia, mikäli asiakas ei vastaa seuraavalla kerralla TE-toimistosta tulevaan puheluun.

Asia on otettu Uudenmaan TE-toimistossa tarkempaan käsittelyyn ja tulemme tarkistamaan lähtevien viestien muodot ja sisällöt, etteivät ne aiheuta väärinymmärryksiä.

Tekstiviestit ovat TE-toimistosta lähteviä muistutusviestejä, joissa asiakasta muistutetaan työnhaun päättymisestä ja siitä, että TE-toimisto tulee ottamaan yhteyttä.

Uudenmaan TE-toimisto käyttää monikanavaista asiakasviestintää, jotta pystymme paremmin tavoittamaan suuren asiakasjoukkomme. Asiakkaalle ohjeistetaan aina sekä suullisesti että kirjallisesti työnhaun voimassaolo, sekä seuraavan yhteydenoton ajankohta ja se kenen aloitteesta yhteydenotto tapahtuu. Tekstiviestillä lähetetään tästä tarvittaessa muistutus, esimerkiksi jos asiakasta ei tavoiteta puhelimitse sovitun mukaisesti. Tekstiviesteillä tiedotetaan ja lähetetään asiakkaille vain muistutuksia asiakkuuteen liittyvissä asioissa.

Puhelimitse tehtävä työnhakutilanteen tarkistus koskee vain osaa työhakijoista ja suuri osa asiakkaistamme asioikin ajanvarausajalla toimistossa henkilökohtaisesti. Pyrimme tukemaan asiakkaamme työnhakua aina asiakkaalle parhaiten arvioimallamme tavalla.

Asiakkaalle annettavassa kirjallisessa ohjeistuksessa hänelle tiedotetaan viikko, jonka aikana hänelle soitetaan työnhakutilanteen tarkistamiseksi. Ohjeistuksessa asiakasta pyydetään myös etukäteen ilmoittamaan, mikäli hän tietää olevansa tavoittamattomissa ilmoitettuna ajankohtana. TE-toimistoon voi olla yhteydessä sähköisesti Oma asiointi -palvelun kautta, sähköpostitse tai soittamalla. Kaikki TE-toimiston yhteystiedot ja asiointikanavat on ohjeistettu asiakkaalle kirjallisesti.

Uudenmaan alueella on asiakkaille tämän vuoden aikana soitettu 115 298 soittoa ja jos mukaan lasketaan myös soittoyritykset niin lukema nousee 201 137. Mikäli asiakasta ei tavoiteta, lähetetään hänelle tekstiviestitse muistutus sovitusta puhelimitse tapahtuvasta työnhakutilanteen tarkistamisesta ja työnhaun voimassaolosta. Tekstiviestissä pyritään aina mahdollisimman tarkasti kertomaan ajankohta, jolloin asiakasta pyritään tavoittamaan seuraavan kerran. Yleensä asiakkaalle pyritään soittamaan uudestaan seuraavana päivänä. Tulemme nyt vielä kerran arvioimaan sitä, että miten lähetettävään viestiin saataisiin mahdollisimman tarkasti se tuleva työnhaun tilanteen tarkistusaika näkyviin.

Jarmo Ukkonen
Uudenmaan TE-toimiston johtaja