null Nylands TE-byrås verksamhetsställen i Helsingfors centrum flyttar

Nylands arbets- och näringsbyrås verksamhetsställen på Nylandsgatan 16 B och på Mikaelsgatan 7 flyttar till Anttigatan 1. Verksamhetsställena betjänar sista gången måndagen den 4 maj 2015. Kundbetjäningen är helt och hållet stängd den 5 och 6 maj.

Vi betjänar våra kunder igen från och med torsdagen den 7 maj på vår nya adress, Anttigatan 1, 00100 Helsingfors. Vi har öppet kl. 9-16.

Det går lätt att uträtta ärenden med TE-byrån på webben -> E-Tjänster. Ni kan också kontakta den nationella telofonservicen, Jobblinjen på tfn 0295 020 710 (kl. 10-17).