null Verksamhetstället i Östra Centrum flyttar till en ny adress

Nylands arbets- och näringsbyrås verksamhetsställe i Östra Centrum flyttar. Vi betjänar våra kunder från och med 1.9.2014 på vår nya adress, Kundgatan 3, 4. vån., 00930 Helsingfors. Vi har öppet kl. 9-16.