null Uudenmaan TE-toimiston johtaja Jarmo Ukkonen: Määräaikaishaastattelut laajuudessaan valtava ponnistus

Vuodenvaihteessa maan hallituksen päätöksellä käynnistyneet määräaikaishaastattelut ovat olleet Uudenmaan TE-toimiston toimintaa hallitseva tekijä alkuvuodesta.

"Haastattelut ovat meille laajuudessaan valtava ponnistus. Tähän urakkaan on lisämäärärahan voimin palkattu määräaikaisia lisäkäsiä, jotka onneksi pieneltä osin tuovat apua ja helpottavat tilannetta", Uudenmaan TE-toimiston johtaja Jarmo Ukkonen sanoo.

Jokainen työtön työnhakija tulee hallituksen linjauksen mukaan haastatella kolmen kuukauden välein. Uudellamaalla on tällä hetkellä vajaa 90 000 työtöntä työnhakijaa, joten työtä todella riittää.

"Olemme kuitenkin saaneet tämän ison urakan tehokkaasti liikkeelle. Tammikuussa haastattelimme yhteensä noin 12 000 työnhakijaa, kun viime vuonna keskimääräinen taso kuukaudessa oli vajaat 4 000 haastattelua. Helmikuussa haastatteluita syntyi jo yli 16 000 ja niihin liittyviä erilaisia työllistämistoimia kirjattiin 32 000", Jarmo Ukkonen toteaa.

"Haastattelujen määrä kasvaa kuukausi kuukaudelta. Tästä iso kiitos kuuluu henkilöstöllemme, joka on tarttunut tuumasta toimeen ja tehnyt asiassa hienoa työtä."

Määräaikaishaastatteluilta odotetaan positiivisia tuloksia

Uudenmaan TE-toimisto haluaa painottaa, ettei määräaikaishaastatteluja tehdä haastattelun itsensä vuoksi. Haastatteluilla haetaan tuloksia eli tavoitellaan suoraa työllistymistä tai aktivointia eri palveluihin. Samalla saadaan tietenkin myös päivitettyä työnhakijan tilanne ajan tasalle.

"Tulokset alkavat varmasti näkyä pienellä viiveellä, kun haastatteluissa tehtyjen työllistymissuunnitelmien toimet ja palvelut alkavat toteutua", Jarmo Ukkonen uskoo.

Esimerkiksi tammikuussa työnhakuvalmennukseen osallistumisesta sovittiin Uudenmaan TE-toimistossa lähes kaksi kertaa enemmän ja yrittäjävalmiuksien selvittämisestä yli kolme kertaa enemmän kuin edeltävinä kuukausina.

Palkkatuella työllistettävien määrä puolestaan on kasvanut vuoden takaisesta lähes 35 prosenttia. Työllistämispäätöksistä 75 prosenttia suuntautuu yksityiselle sektorille, jossa työllistämisen imu on selvästi kasvusuunnassa.

Myös työllisyydessä on tapahtunut alkusyksystä alkaen orastavaa käännettä parempaan suuntaan. Määräaikaishaastattelut parantavat tilannetta omalta osaltaan ja tehostavat työnhakuja.

Toiveita lisämäärärahoista hallituksen kevään puolivälitarkistuksen yhteydessä

"Vaikka lisäkäsiä haastattelujen tekemiseksi onkin saatu, on työurakka nykyisellä henkilöstömäärällämme aivan suorituskyvyn äärirajoilla. Henkilöstöä on vähennetty viime vuosina rankalla kädellä, eikä muutaman kymmenen henkilön lisäys määräajaksi yhtäkkiä tilannetta merkittävästi paranna", Jarmo Ukkonen toteaa.

"Meillä Uudenmaan TE-toimistossa haastatteluja tekeviä asiantuntijoita on noin 400. Määrä on täysin riittämätön työnhakijoiden määrään nähden ja pienuudessaan aivan eri luokkaa verrattuna esimerkiksi Tanskaan ja Ruotsiin. Paluu täysin henkilökohtaiseen palveluun ei tällä kuormittavuudella ole mahdollista, jolloin kaikkia monikanavapalveluita joudutaan jatkossakin käyttämään."

Hyvä puoli on kuitenkin se, että nytkin saadulla henkilöstölisäyksellä entistä suurempi osa asiakkaista pääsee henkilökohtaisen palvelun pariin.

Jarmo Ukkosen mukaan Uudenmaan TE-toimistossa on pystytty nyt nelinkertaistamaan tehtyjen haastattelujen ja niihin liittyvien työllistymissuunnitelmien määrä.

"Jos hallitus kevään puolivälitarkistelussaan osoittaisi lisää määräaikaisia tekeviä käsiä, tulisivat tulokset olemaan entistäkin parempia. Tehostunut ote mahdollistaa yhä useamman ihmisen työllistymisen ja työllistävään palveluun pääsemisen. Puskemme hartiavoimin työtä, jotta asiakkaamme pääsisivät työn syrjään kiinni mahdollisimman nopeasti."