null Uudenmaan TE-toimiston kokeiluissa mukana jo yli 500 osallistujaa. Tulokset vakuuttavia!

Uudenmaan TE-toimistossa aloitettiin heinäkuussa 2016 kaksi uutta Äkkilähtö työhön! -nimistä kokeilua, joiden tärkeimpänä tavoitteena on työnhakijoiden nopea pääsy töihin. Lisäksi joulukuussa 2016 pyörähti käyntiin Proaktiivisen työllistymisen palvelu, jossa tähdätään uusien työskentelymahdollisuuksien luomiseen korkeakoulutetuille työnhakijoille.

"Kaikkien kokeilujen kruununa on ICT-, digi- ja markkinointialojen Äkkilähtö työhön! -palvelu. Palvelun lopettaneita on tällä hetkellä noin 150 asiakasta, joista 100 on työllistynyt", Uudenmaan TE-toimiston kehittämiskoordinaattori Jani Honkanen iloitsee.

Työllistyneistä yli puolet on saanut vakituisen tai yli 12 kuukautta kestävän kokopäiväisen työsuhteen. Lyhemmätkin työsuhteet ovat olleet valtaosin kokopäiväisiä. Yritystoiminnan aloittaneita on kolme kappaletta.

"Asiakkaita on ohjautunut palvelusta myös työvoimakoulutuksiin, F.E.C.-koulutuksiin sekä yrittäjäkoulutukseen, joten työttömäksi ei ole juuri jääty palvelun päätyttyä. Koulutusten sijasta tähtäämme kuitenkin aina ennen kaikkea osallistujien työllistymiseen."

Sen sijaan majoitus- ja ravitsemusalan sekä kauppa- ja myyntialan Äkkilähtö työhön! -palveluun osallistuneita on huomattavasti vähemmän.

"Tällä hetkellä palvelun on päättänyt vain reilu 20 henkilöä, joista puolet on työllistynyt aina lyhemmistä pätkistä vakituisiin kokopäivätöihin."

Proaktiivisen työllistymisen palvelun alku ennustaa hyvää

Korkeakoulutetuille työnhakijoille suunnattu Proaktiivisen työllistymisen palvelu on vielä varsin tuore kokeilu, mutta jo alkuvaiheessa palvelu on lähtenyt erittäin sujuvasti käyntiin.

"Noin 100 innokasta työnhakijaa on jo ilmoittautunut mukaan! Työllistymisiä on tullut 20 kappaletta, vaikka kokeilun alkamisesta on aikaa vain muutama kuukausi", Jani Honkanen kertoo.

Proaktiivisessa työllistymisen palvelussa osallistujille on rakennettu verkostoitumispaikka, jossa korkeasti koulutetut työnhakijat sekä Uudenmaan yritykset ja organisaatiot pääsevät toimimaan tiiviissä yhteistyössä ja synnyttävät itse uusia työpaikkoja aktiivisesti yhdessä toimien.

"Alkuvuosi on ollut verkostoitumisen ja aktiivisen yrityskontaktoinnin aikaa. Verkostoitumista on edistetty yhteisissä osallistavissa tiimipäivissä, webinaareissa ja Moodle-oppimisympäristössä. Tämän lisäksi osallistujien on ollut mahdollista hyödyntää yksilöohjausta esimerkiksi työnhakutaitojen sparraamisessa."

Verkostoitumisen lisäksi osanottajat perustavat erilaisia tiimejä monenlaisine eri teemoineen. Tällä hetkellä palvelussa on 12 tiimiä, joista yksi esimerkiksi keskittyy ympäristöratkaisuihin, rakentamiseen ja sisäilmaongelmiin, toinen puolestaan markkinointiin, myyntiin ja kasvuyrityksiin.

"Kokonaisuutena palvelu on lähtenyt hyvin käyntiin. Ensivaikutelmat ovat olleet lupaavia ja rohkaisevia!" Jani Honkanen sanoo.

Meneillään olevat kolme ostopalvelukokeilua hallituksen kärkihankkeita, joilla haetaan kokemuksia tuleviin kasvupalveluihin

Uudenmaan TE-toimiston kaksi eri kohderyhmäistä Äkkilähtö työhön! -palvelua sekä Proaktiivisen työllistymisen palvelu ovat hallituksen kärkihankkeita. Äkkilähtö työhön! -palvelu perustuu tulosperusteisuuteen, joka tarkoittaa sitä, että palveluntuottaja saa valtaosan palkkiosta vain jos asiakas työllistyy. Asiakas saa valita itse mieleisensä palveluntuottajan.

"Havaintojemme perusteella asiakas on valinnut palveluntuottajansa esimerkiksi sen sijainnin, maineen, toimialan, palvelun sisällön, nettisivujen tai työmarkkinalähtöisyyden perusteella", Jani Honkanen selittää.

ICT-, digi- ja markkinointialojen työnhakijat ovat olleet aivan erityisen kiinnostuneita palvelusta. Yhteydenottoja on tullut myös Uudenmaan ja varsinaisen kohderyhmän ulkopuolelta.

"Osallistujia palveluissa on ympäri Uuttamaata aina Hangosta Porvooseen asti, eniten kuitenkin pääkaupunkiseudulta. Majoitus-, ravitsemus-, kauppa- ja myyntialan osallistujien keski-ikä on 37 vuotta, kun ICT-, digi- ja markkinointialojen osallistujien keski-ikä on 44. Eniten osallistujia on tullut markkinointialalta."

Asiakaspalautteet hyviä

Äkkilähtö työhön! -piloteissa työllistymistä on edistänyt asiakkaan oma aktiivisuus, jota on tuettu yksilöohjauksella sekä erilaisia työllistymisprosesseja tukevilla yhdistelmillä.

"Esimerkiksi ryhmävalmennukset, työnhaun menetelmien läpikäyminen sekä vertaistuki ovat osoittautumassa tehokkaiksi osatekijöiksi. Tietenkin myös verkostoja on hyödynnetty mahdollisuuksien mukaan", Jani Honkanen toteaa.

Tällä hetkellä työllistyneiden antama arvosana palvelulle on 8,61 (asteikoilla 1-10), ja työttömien antama arvosana 6,94.

"Erittäin positiivia kokemuksia on tuonut palveluntuottajan konsultatiivinen aktiivinen tuki yhdistettynä asiakkaan omaan aktiivisuuteen, joka on täydentynyt työnhakuun liittyvillä toimenpiteillä. Unohtaa ei kannata myöskään verkostoitumisen ja vertaistuen merkitystä."

Lue lisää:

Äkkilähtö työhön! -palvelu

Proaktiivisen työllistymisen palvelu