null Nylands TE-byrås verksamhetsställe i Raseborg har i fortsättningen öppet måndagar och torsdagar

Från och med maj har Nylands TE-byrås verksamhetsställe i Raseborg öppet för kunder på måndagar och torsdagar. Förändringen gäller endast den service som erbjuds ansikte mot ansikte. Kunderna har även i fortsättningen möjlighet att få betjäning alla vardagar till exempel per telefon eller på nätet.

Bakom förändringen av öppettiderna ligger Raseborgs och Hangös kommunförsök med sysselsättning, som inleddes den 1 mars 2021. De nya öppettiderna träder i kraft den 1 maj 2021.

Nylands TE-byrås verksamhetsställe i Raseborg har haft det lägsta kundantalet av alla verksamhetsställen i Nyland. Inledandet av kommunförsöket med sysselsättning minskar betydligt antalet kunder och anställda vid verksamhetsstället. I och med kommunförsöket flyttades närmare hälften av personalen och kunderna vid verksamhetsstället i Raseborg till kommunförsöket i Raseborg och Hangö. Kommunförsökets serviceställen fungerar huvudsakligen i kommunernas lokaler.

Kundbesöken på verksamhetsstället i Raseborg koncentreras till måndagar och torsdagar. Detta garanterar också att besöken är så smidiga och trygga som möjligt både för kunderna och personalen.

På sommaren är verksamhetsstället i Raseborg stängt från midsommar till slutet av juli. Torsdagen den 24 juni 2021 är den sista dagen som verksamhetsstället har öppet före midsommar. Verksamhetsstället öppnas åter på måndagen den 8 augusti 2021.