null Uudenmaan TE-toimiston työllistämispäätökset loppuvuonna 2015

Työ- ja elinkeinoministeriö on jakanut lisämäärärahaa työ- ja elinkeinopalveluiden toimeenpanoon loppuvuodeksi 2015. Uudenmaan TE-toimiston saamat lisärahat jaetaan niin, että starttirahoihin osoitetaan 3M€ ja palkkatukipäätöksiin (kunta ja yksityinen sekä velvoitetyöllistetyt) 3M€.

Loppuvuoden tukipäätöksiin tarkennettuja linjauksia

Määrärahan suuruus ei mahdollista toiminnan jatkamista täysin samankaltaisena kuin normaalitilanteessa.

Palkkatukipäätöksiä kohdennetaan velvoitetyöllistettäville ja vähintään yli 300 päivää työmarkkinatukea saaville. Palkkatukipäätös voi olla maksimissaan 6kk. Uusia Sanssi- ja Duunikortteja ei toistaiseksi anneta asiakkaille.

Myös vuorotteluvapaasijaisen palkkaamiseen myönnettävään palkkatukeen sovelletaan tätä linjausta (edellytetään siis yli 300 pv työmarkkinatukea).

Uudenmaan TE-toimisto toteuttaa muita työvoimapalveluja kaikille kohderyhmille normaalisti, painottaen kuitenkin esim. ammatillisen työvoimakoulutuksen opiskelijavalinnoissa yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneita sekä asiakkaita, joilla on monialaisen yhteispalvelun tarve.

Tämä linjaus koskee 16.10.2015 jaettuja lisämäärärahoja ja on voimassa vuoden 2015 loppuun saakka. Vuoden 2016 osalta annetaan uudet ohjeet, kunnes valtakunnalliset linjaukset ja aluekohtaiset jaot ovat selvinneet.