null Uudenmaan TE-toimiston työllisyysmäärärahat loppuneet

Uudenmaan TE-toimistolla on ollut täksi vuodeksi työllisyyteen myönnettyä määrärahaa yhteensä 150 milj. euroa, joka on tarkoitettu erilaisten työvoimapoliittisten palveluiden rahoittamiseen. 

Kasvaneesta työttömyydestä johtuen raha on ollut reippaassa käytössä ja aktiivisen työvoimapolitiikan palveluissa on tälläkin hetkellä vajaat 32 000 henkilöä, mikä on 3,8 % koko Uudenmaan alueen työvoimasta.   Palveluissa olevien määrä on vajaat 10 % isompi, kuin vuotta aiemmin.

"Joka kuukausi n. 2000-3000 asiakasta aloittaa jonkinlaisen työvoimapoliittisen palvelun, joista osa perustuu määrärahoihin. Ilman näitä palveluja ja määrärahoja olisi työttömien määrä todella suuri", arvioi Uudenmaan TE-toimiston johtaja Jarmo Ukkonen.  

Tukipäätöksiä ei voida tehdä
Palkkatukea ja starttirahaa sekä tukea oppisopimuksiin ei toistaiseksi voida enää myöntää. Tämä koskee kaikkia työnantajia. Vuorotteluvapaapaikat hoidetaan kuten ennenkin, mutta vuorotteluvapaasijaisen palkkaamiseen ei myönnetä palkkatukea. Ainoastaan lakiin perustuvia ns. velvoitetyöllistämispäätöksiä kunnille voidaan enää tehdä. 

"Määräraha on kasvaneesta kysynnästä johtuen ollut niukilla ja siihen liittyviä myöntöjä on koko ajan kiristetty, mutta nyt on kyllä pää tullut vetävän käteen ainakin täällä Uudellamaalla ", toteaa Jarmo Ukkonen.  "Jos toimistolle myönnetyssä kassassa ei ole rahaa, niin päätösliikenne lakkaa. Ilman määrärahaa ei voida päätöksiä tehdä " jatkaa Ukkonen. 

Määrärahatilanne on työ- ja elinkeinoministeriön tiedossa ja eri alueet sekä toimijat ovat sinne esittäneetkin määrärahan lisäystä.

"Nyt on vain pakko odottaa ja katsoa, että saadaanko valtakunnallisen jaon tai tasauksen kautta mitään, pystymmekö vapauttamaan jotain jo sidotuista rahoista ja onhan tuo kesän jälkeinen riihikin yksi kysymysmerkki", aprikoi Ukkonen.