null Gemensam ansökan börjar i dag!

Läs om ämnet på den riksomfattande sidan te-tjanster.fi: