null Yrittäjäverkon seminaari-workshopissa paneuduttiin tulevaisuuden osaamisiin

Uudenmaan TE-toimiston Riku Hautamäki piti lyhyen alustuksen tapahtumassa.

Uudenmaan TE-toimiston, Helsingin kaupungin ja Helsingin Yrittäjien yhteistyöllä toimiva Yrittäjäverkko tarjoaa yksinyrittäjille maksuttoman kohtaamispaikan, jossa osallistujat pääsevät luomaan verkostoja, esittelemään osaamistaan, kuuntelemaan huippuasiantuntijoiden luentoja sekä saamaan vertaistukea. Jokaisella tilaisuudella on oma teemansa, jonka ympärille rakennetaan ohjelma asiantuntijaluentoineen sekä yritystarinoineen.

Yrittäjäverkko järjesti tämän kertaisen tapahtuman yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa teemalla "Tulevaisuuden osaamiset ja ennakointi- ja muutoskyvykkyys". Tapahtuma oli edellisistä kerroista poikkeavasti kaksiosainen: seminaariosuudessa oli kaksi lyhyttä avauspuheenvuoroa, jotka pitivät Marja-Riitta Pihlman (TEM) sekä Riku Hautamäki (Uudenmaan TE-toimisto) sekä neljä luentoa: yrittäjät Kirsi Ihalainen, Mirka Saarinen ja Annika Järvelin kertoivat omat yritystarinansa, ja Jari Koskinen luennoi tapahtuman otsikkoaiheesta.

Tapahtuman äiti, Uudenmaan TE-toimiston aloittavan yrittäjän palveluiden asiantuntija Riitta Ylätalo, oli houkutellut paikalle nelisen kymmentä yrittäjää, jotka olivat käyttäneet työhallinnon palveluita. Seminaariosuudessa kuultujen kolmen eri yrittäjän omat tarinat olivat inspiroivia ja oivaltavia, ja kaikki kiittivät Ylätaloa tuesta, rohkaisusta ja hyvistä neuvoista. Ylätalo itse kehuu työnsä olevan ihanaa, ja yrittäjien kiitoksista ja tuloksista päätellen on selvää, että hän on nainen paikallaan.

Kirsi Ihalaisen yrityksen Kelosoundin tuotteessa on yhdistetty kelopuuhun suomalaisen metsän äänimaisemaa. Uniikin tuotteen tarkoituksena on rentouttaa ja tuoda luonto lähemmäksi ihmistä. Mirka Saarisen yritys Seurana Oy tarjoaa vanhuksille seuranpitoa ja laadukasta ajanvietettä vakituisen, luotettavan henkilön kanssa. Annika Järvelinin yritys Duara Travels tarjoaa uusia matkakokemuksia etsiville mahdollisuuden majoittua paikallisten perheiden luona kehitysmaiden kyläyhteisöissä.

Future Platformin Jari Koskinen puhui ennakointi- ja muutoskyvykkyyden merkityksestä.

Seminaarin kirkkain ydin oli Futures Platformin Jari Koskisen osuus. Hän kertoi puheenvuorossaan tulevaisuuden osaamisista sekä ennakointi- ja muutoskyvykkyydestä, joita tarvitaan nykyisessä alati muuttuvassa ympäristössä.  Luento-osuuden jälkeen Koskinen fasilitoi lisäksi kiinnostavan työpajan, jossa törmäytettiin erilaisia osaamisia ja pohdittiin yrittäjien tulevaisuuden osaamisia Tulevaisuuden ennakointikartan (Futures Platform) avulla. 

Työpajan aikaan tilan täytti innostunut puheensorina.

Workshopin tavoitteena oli saada julkiset toimijat ja pienyrittäjät kohtaamaan toisensa ja pohtimaan tulevaisuuden muutosilmiöitä yhdessä.  Tilan täytti sähköistynyt puheensorina ryhmien työskennellessä innokkaasti ja määrätietoisesti annettujen tehtävien parissa. Jokaisen ryhmän lopputulokset esiteltiin yhteisesti, ja rattaiden pyörimisen saattoi suorastaan kuulla. Osallistujat olivat silminnähden inspiroituneita tilaisuuden päättyessä, ja useat heistä jäivätkin vielä vaihtamaan ajatuksia ja käyntikortteja iltapäivän hämärtyessä ulkona.

Mitkä tulevaisuuden muutosilmiöt vaativat uudenlaista toimintatapaa?

Jari Koskinen: "Kysymyksen kannalta keskeisin muutosilmiö on VUCA (Volatile, Uncertain, Complex, and Ambiguous), joka tarkoittaa kiihtyviä muutoksia, lisääntyvää kompleksisuutta, kaoottisuutta, epävarmuutta, räjähdysherkkyyttä ja monitulkintaisuutta. Muutosilmiö tekee ylipitkistä prosesseista, perinteisestä siiloutuneesta suunnittelusta ja päätöksenteosta haasteellista. Vaarana on, että jo suunnittelun lähtökohdatkin vanhenevat nopeasti pitkissä prosesseissa ja suunnittelussa, jossa tulevaisuuden uhkia ja mahdollisuuksia ei ole otettu huomioon."

"Nopeiden muutosten ja lisääntyvän kompleksisuuden näkökulmasta MONUMENTTI-ilmiö on erityisen hankala. Organisaatioista on paikoin tulossa kompleksisia systeemisiä kokonaisuuksia, jäykkiä ja hidasliikkeisiä monumentteja. Monumentiksi muuttuneessa organisaatiossa prosessit ovat pitkiä, toiminta hierarkkista ja siiloutunutta. Toiminnan keskiössä on hallinto, eivät asiakkaat tai palvelun käyttäjät. Jäykistävät tekijät muodostavat keskenään systeemisen kokonaisuuden, jossa voi kyllä vähän parantaa sieltä täältä, mutta ei reagoida nopeasti ja joustavasti koko systeemin tasolla toimintaympäristön muutoksiin. Tällaisessa ympäristössä asioita säädetään, mutta ei johdeta tulevaisuutta ennakoiden."* 

*Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen tutkimusjohtaja Jari Kaivo-oja ja Jari Koskinen kuvasivat Monumentti-muutosilmiön ensimmäistä kertaa Tehyn julkaisussa "Muutoksiin yhdessä oppien" (2017)

Mitä tarkoittaa ennakointi- ja muutoskyvykkyys?

JK: "Nopeutuvasti muuttuvassa ja kompleksisoituvassa toimintaympäristössä menestymiseen tarvitaan ennakointi- ja muutoskyvykkyyttä."

"Ennakointikyvykkyys on parhaimmillaan silloin, kun ennakointi on systeemisesti ja systemaattisesti kytketty kaikkeen suunnitteluun, toimintaan ja päätöksentekoon. Mitä tahansa suunniteltavaa tai päätettävää peilataan suhteessa toimintaympäristön muutoksiin yhdessä ja yhteistyössä."

"Muutoskyvykkyys taas syntyy kyvystä ottaa tunnistetut ja analysoidut muutokset huomioon toiminnassaan proaktiivisesti."* 

*POHDINTOJA ENNAKOINTI- JA MUUTOSKYVYKKYYDESTÄ

*AJATUKSIA TURVALLISUUDEN TUNTEESTA

Mitä ovat yrittämiseen ja työelämään liittyvät tulevaisuuden osaamiset?

JK: "Työpajassa tehtiin paljon tulevaisuuden osaamisiin liitoksissa olevia havaintoja ja löydöksiä. Mainittakoon yhdessä tekemisen kulttuuri, halu oppia jatkuvasti yhdessä, oppimaan oppiminen, luova ongelmanratkaisu, rohkeus ja uskallus tehdä toisin, monialainen ilmaiseminen ja kuunteleminen, itsetuntemus, empatiakyky, ennakointikyky, dialoginen viestiminen, luovuus ja ennakkoluulottomuus, sparraus- ja valmennustaidot, muuntautumiskyky, analyysi- ja synteesitaidot, digiosaaminen, suvaitsevaisuus ja erilaisuuden sietäminen, verkostoitumistaidot monikulttuurisuus, eettisyys, vastuullisuus, tunneälykkyys, jne."

"Kysehän on lopulta siitä, millä osaamisilla ihminen pärjää tulevalla tekoälyn ja robotiikan aikakaudella."

Mitä hyötyä oli virkamiesten ja yrittäjien osaamisten törmäyttämisellä työpajassa? 

JK: "Tilaisuus onnistui olemaan samaan aikaan innostava ja syvällinen. Virkamiesten ja erilaisten osaamisten rajapinnoilla toimivien yrittäjien ryhmätyöt olivat suorastaan herkullisia. Keskustelu oli intensiivistä ja selvästi näytti siltä, että dialogia olisi voitu jatkaa vielä pitkään. Jäämme odottamaan jatkoa."

Lue lisää tulevaisuustietoisesta yhteissuunnittelusta