Aktuellt

null Företagarnas rätt till utkomstskydd för arbetslösa på grund av coronavirusepidemin har förlängts till 31.12.2020

Presidenten godkände den 26 juni 2020 propositionen om att förlänga företagarnas rätt till utkomstskydd för arbetslösa. Lagen träder i kraft den 1 juli 2020.

Företagare kan tillfälligt beviljas arbetsmarknadsstöd på grund av att efterfrågan har försämrats plötsligt och överraskande till följd av coronavirusepidemin. Lösningen gäller alla företagare oberoende av företagsverksamhetens form.

Läs hela nyheten (te-tjänster.fi).