Yrkesvägledning och karriärvägledning

Samtalsstöd i coronasituationen

Känner du dig orolig eller osäker på grund av arbetslöshet, permittering eller affärsverksamhet som plötsligt har upphört? Om du vill diskutera din situation, kan du ringa vår jourtelefon för att samtala omedelbart eller för att boka tid för ett samtal. Vår service är kostnadsfri.

Du samtalar med TE-tjänsternas psykologer, vilka är professionella på yrkesplanering och omställningar i arbetslivet. Den jourhavande psykologen hjälper dig att fundera på hur du kan underlätta din situation, hitta resurser och lösa dina problem.

Vänligen beakta, att ifall det inte genast går att få samtalsstöd på svenska, kan du lämna dina kontaktuppgifter så ringer vi upp dig.

Du kan ringa oss mån-fre kl. 12–14 på numret 0295 041 400.

Vänligen beakta att det inte går att sköta ärenden angående utkomstskydd i jourtelefonen.

Yrkesvägledningens tidsbokning och rådgivning (vägledning som telefonfontjänst)

Fråga om yrkesvägledning då du besöker TE-byrån eller ring till yrkesvägledningens tidsbokning 0295 041 400 (må–to kl 12–14).

Hjälp i frågor om yrkesval, arbete eller utbildning

Yrkesvägledning är i huvudsak diskussion, där man funderar på kundens utbildnings- och karriäralternativ. I vägledningen kan förutom diskussion ingå också bl.a. självbedömningsuppgifter, test och hemuppgifter. Målsättningen är att stöda kunden i hens lösningar.

Yrkesvägledning erbjuds av arbets- och näringsbyråns psykologer och vägledningen är konfidentiell. En vägledningsdiskussion varar ca en timme och man kan komma och diskutera en eller flera gånger.

Vid yrkesvägledningen får du hjälp när du funderar på utbildnings- och karriäralternativ, ifall du har t.ex. följande frågor:

  • Till vilken bransch eller utbildning ska jag rikta mig, kunde jag byta bransch?
  • Vad är jag intresserad av, vad är viktigt för mig?
  • Vad kan jag, vilka är mina starka sidor och vad kunde jag utveckla vidare?
  • Hur mycket är jag färdig att satsa för att nå mina mål?
  • Måste jag ta hänsyn till mitt hälsotillstånd när jag gör mitt yrkesval?

Information om utbildning

TE-tjänsterna erbjuder också utbildningsrådgivning. Av vår utbildningsrådgivning får du information om att söka sig till utbildningar, deras innehåll och finansiering, samt om olika yrken och yrkesområden.

Ring utbildningsrådgivningens nummer 0295 020 712 eller skicka dina frågor per e-post till utbildningsradgivning@te-byran.fi.

» Koulutusneuvonta på Facebook

E-
tjänster