Yrkesvals- och karriärvägledning

Yrkesvägledningens tidsbokning och rådgivning

Fråga om yrkesvägledning då du besöker TE-byrån eller ring till yrkesvägledningens tidsbokning 0295 041 400 (mån–tors kl. 12–14).

Vänligen beakta att det inte går att sköta ärenden angående utkomstskydd i tidsbokning.

Hjälp i frågor om yrkesval, arbete eller utbildning

Yrkesvägledning är huvudsakligen diskussion, där man funderar på kundens utbildnings- och karriäralternativ. I vägledningen kan förutom diskussion också ingå bland annat självbedömningsuppgifter, test och hemuppgifter. Målsättningen är att stöda kunden i hens lösningar.

Yrkesvägledning erbjuds av arbets- och näringsbyråns psykologer och vägledningen är konfidentiell. En vägledningsdiskussion tar ca en timme och du kan komma och diskutera en eller flera gånger.

Vid yrkesvägledningen får du hjälp när du funderar på utbildnings- och karriäralternativ, ifall du har till exempel följande frågor:

  • Till vilken bransch eller utbildning ska jag rikta mig, kunde jag byta bransch?
  • Vad är jag intresserad av, vad är viktigt för mig?
  • Vad kan jag, vilka är mina starka sidor och vad kunde jag utveckla vidare?
  • Hur mycket är jag färdig att satsa för att nå mina mål?
  • Måste jag ta hänsyn till mitt hälsotillstånd när jag gör mitt yrkesval?

Information om utbildning

TE-tjänsterna erbjuder också utbildningsrådgivning. Av vår utbildningsrådgivning får du information om att söka sig till utbildningar, deras innehåll och finansiering, samt om olika yrken och yrkesområden.

Du kan ringa vår riksomfattande telefonservice för att få hälp i frågor om utbildning:

tel. 0295 025 510