Päätösten käsittelyajat

Käsittelyajat edellyttävät, että kaikki päätökseen liittyvät asiakirjat on toimitettu TE-toimistoon. Määräaika lähtee kulumaan vasta, kun viimeinen tarvittava asiakirja on toimitettu. Asioiden käsittelyä voit seurata Oma asioinnissa.

Käsittelyajat

  • Työttömyysturvan asiantuntijakäsittely keskimäärin 30 vuorokautta
  • Palkkatukipäätökset 10 työpäivää
  • Palkkatuen ja starttirahojen maksatushakemukset päätöksen yhteydessä tulevien maksupäivien mukaan
  • Työkokeilusopimukset 10 työpäivää
  • Yhteydenottopyynnöt asiantuntijoille 5 työpäivää
  • Omaehtoisten opintojen tukemisen ratkaisu 10 työpäivää, opiskelijavalintojen ruuhka-aikoina kesällä ja alkusyksystä käsittelyaika voi ajoittain pidentyä
  • Matka- ja yöpymiskustannusten sekä muuttokustannusten korvaamisten maksatukset noin 1 kuukausi