Aktuellt

null Avoin haku - työllisyyspoliittiset avustukset vuodelle 2020

Hämeen Te-toimisto rahoittaa työllisyyspoliittisia avustuksia vuodelle 2020.

 

Vuoden 2020 rahoitettavilta hankkeilta edellytetään vahvoja yhteistyövalmiuksia TE-toimiston, yritysten, oppilaitosten ja kuntien kanssa.

 

Hämeen TE-toimisto arvioi hankkeille avustusta myöntäessään erityisesti hankkeen tarjoamat mahdollisuudet rakennetyöttömille, nuorille ja osatyökykyisille.

 

Rahoituspäätöstä tehtäessä arvioidaan hankehallinnoijan taloudellisten resurssien ja henkilöstön valmiuksien lisäksi hankkeen tarjoamien palvelujen soveltuvuus hallitusohjelman mukaisiin työvoimapoliittisiin tavoitteisiin.

 

Hanketyössä tulee korostua asiakkaiden henkilökohtainen ohjaus ja valmennus sekä avoimille työmarkkinoille tai soveltuvaan koulutukseen saattaminen.

 

Hankkeilta toivotaan yksilöllisesti räätälöityjä ratkaisuja työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmiin.

 

Hankehaussa toivotaan myös uusia avauksia hallitusohjelman suuntaisesti. Esimerkiksi ympäristö- ja kiertotalouden työllistämismahdollisuuksia sisältävät hakemukset olisivat ohjelman mukaisia.

 

Rahoitettaville hankkeille asetetaan hankekohtaiset määrälliset ja laadulliset tulostavoitteet, joita rahoittaja seuraa yhdessä hankkeen ohjausryhmän kanssa.

 

Haku 30.10.2019 mennessä.

 

Rahoittaja käy tarvittaessa tarkentavia neuvotteluja hakijoiden kanssa. Rahoituspäätökset tehdään vuoden 2019 loppuun mennessä ellei muuta sovita.

 

Hakemuslomakkeet löytyvät Hämeen TE-toimiston nettisivuilta