Yhteistyökumppaneille

Kaakkois-Suomen TE-toimisto on työmarkkinoiden asiantuntija, jonka ydintehtävä on TE-palvelujen tuottaminen toiminta-alueen asiakkaille. Kaakkois-Suomen TE-toimiston arvot ovat asiakaslähtöisyys, avoimuus, osaaminen ja yhteistyö.

Toiminnan strategiset painopistealueet ovat

  • asiantuntevien työnvälityspalvelujen tuottaminen
  • elinkeinoelämän tarpeiden ennakointi
  • yhteiskunnan ja asiakkaiden tarpeet huomioon ottava työvoiman kehittäminen
  • korkealaatuisten TE-palvelujen tuottaminen
  • osaava ja hyvinvoiva henkilöstö.

Kaakkois-Suomen TE-toimiston organisaatiokaavio (pdf)

Tämän sivun tiedot on tarkoitettu ensisijaisesti Kaakkois-Suomen TE-toimiston yhteistyökumppaneille ja sidosryhmille sekä tiedotusvälineille.

  • Henkilöstön sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@te-toimisto.fi.

Ajantasaista tietoa Kaakkois-Suomen alueen työllisyystilanteesta ja työmarkkinoista löydät

Kaakkois-Suomen alueen työllisyyskatsauksista (ely-keskus.fi) Kaakkois-Suomen ammattibarometristä (ely-keskus.fi)

Asiointiohjeet ja yhteystiedot asiakkaille löytyvät alasivuilta
Asioi meilläYhteystiedot

Uppdaterad 13.10.2020

Julkaistut tiedotteet

Alle 25-vuotiaiden haettava syksyllä alkavaan koulutukseen työttömyysetuuden saamiseksi

Kaakkois-Suomen TE-toimisto tiedottaa:

Työttömyysturvalakiin tuli muutoksia vuoden 2013 alussa alle 25-vuotiaiden koulutukseen haun osalta. Ammatillista koulutusta vailla olevan nuoren on haettava syksyllä alkavaan, ammatillisia valmiuksia antavaan koulutukseen kevään haussa, jos hän haluaa säilyttää oikeutensa työttömyysetuuteen.

Jos nuori ilman pätevää syytä jättää hakematta koulutukseen, omalla menettelyllään aiheuttaa, ettei häntä valita koulutukseen tai kieltäytyy koulutuksesta, hän menettää oikeuden työmarkkinatukeen syyslukukauden alusta lukien. Työttömyysetuuden edellytyksenä ei ole enää hakuvelvollisuus syksyn yhteishaussa.

Ketä ja millaista koulutusta koskee

1.1.2013 voimaan tulleen työttömyysturvalain mukaan koulutukseen hakuvelvollisuus koskee kaikkia alle 25-vuotiaita, joilla ei ole ammatillista koulutusta. Hakuvelvollisuus koskee täten myös tänä keväänä ylioppilastutkintonsa loppuun saattavia eli abeja ja nyt myös niitä henkilöitä, jotka ovat saaneet työttömyysturvaoikeuden peruspäivärahaan tai ansiopäivärahaan.

Työttömyysetuutta saadakseen alle 25-vuotiaan nuoren, joka ei ole suorittanut peruskoulun tai lukion jälkeistä tutkintoon johtavaa, ammatillisia valmiuksia antavaa koulutusta, on haettava keväällä vähintään kahta opiskelupaikkaa, joiden opiskelijaksi ottamisen perusteet hän täyttää. Haettavan koulutuksen ei tarvitse olla yhteishaun piiriin kuuluvaa, vaan se voi olla myös muuta tutkintoon johtavaa, ammatillisia valmiuksia antavaa koulutusta kuten yliopisto-opintoja.

Tietoa ja palveluja

Lisätietoja koulutusvelvoitteen vaikutuksesta työttömyysturvaasi ja tukea koulutus- ja työllistymissuunnitelmien selvittämiseksi antaa Kaakkois-Suomen TE-palvelut, puh. 0295 042 000.

Neuvonnan lisäksi TE-palvelut tarjoaa erilaisia yksilöllisiä palveluja kuten ammatinvalinta- ja uraohjaus, työnhakuvalmennus ja työkokeilu.

Lisätietoa koulutusvaihtoehdoista:

Lisätietoja: Tuula Hautala-Piirainen, asiantuntija, puh. 0295 042 046

Lataa tiedote


    

Yhteyshenkilöitä Kaakkois-Suomen TE-palveluissa

johtaja:

Jari Saarinen
0295 042 200

johdon tuki:

johdon assistentti
Riina Ihaksi
0295 042 060

viestintäasiantuntija
Suvi Kalliomäki
0295 042 035

tietosuojavastaava
Toni Vesanen
0295 042 085

Työnantaja- ja yrityspalvelut, tuetun työllistymisen palvelut Kymenlaakso:

palvelujohtaja
Tuija Luodelahti
0295 042 128

Yrityspalvelut:
palveluesimies
Antero Järvinen
0295 042 068

Muutosturva ja lomautukset:

Leena-Maria Sevón
0295 042 264
Anita Kirkkopelto-Marttila
0295 042 087

Yrityspalvelut (vaihde)
0295 042 001

Lähetä yt-esitykset: kirjaamo.kaakkois-suomi@te-toimisto.fi

Nuorten palvelut ja osaamisen kehittäminen, tuetun työllistymisen palvelut Etelä-Karjala:

palvelujohtaja
Tiia Piikki
0295 042 172

Nuorten yhteiskuntatakuu:
asiantuntija
Tuula Hautala-Piirainen
0295 042 046

Hankkeet ja työllisyyspoliittiset avustukset:

asiantuntija
Kai Greijula
0295 042 271