Kalender

« Tillbaka

PERUTTU: Uravalmennus Vahvuri sote-alasta kiinnostuneille

Starttid:
9.11.2020 09:00
Sluttid:
22.12.2020 15:00
Platsen:
Etäryhmä
Typ:
Träningar
Region:
Södra Österbotten
Beskrivning:

Uravalmennus Vahvuri sote-alasta kiinnostuneille

Tämä uravalmennus on suunnattu Etelä-Pohjanmaan TE-toimiston työnhakija-asiakkaille, jotka haluavat yksilöllistä tukea urasuunnittelussa ja työnhaussa. Valmennuksessa keskitytään jokaisen osallistujan työnhaun vaikuttavuuden edistämiseen. Valmennuksessa painopiste on sote-alaan tutustumisessa.

Valmennuksen sisältö

Valmentaja tukee sinua ammatillisten suunnitelmien laatimisessa ja niiden toteuttamisessa koko valmennuksen ajan. Saat runsaasti materiaalia ja ohjausta työllistymiseen, koulutukseen hakeutumiseen sekä henkilökohtaisen urasuunnitelman laadintaan.

Valmennuksessa käsiteltäviä aiheita ovat mm.

Omat toiveet ja tavoitteet valmennukseen
Oman osaamisen tunnistaminen ja sen siirrettävyys
Ammatinvalinta ja urasuunnittelu
Alueellinen ja valtakunnallinen työllisyystilanne
Työnhaun prosessi ja työnhakuasiakirjat
Oman urasuunnitelman laatiminen/päivitys
Konkreettinen työ- ja koulutuspaikan haku

Toteutus

Valmennus koostuu ryhmä- ja yksilövalmennuksesta. Valmennuksen alussa (5 päivää) ja lopussa (2 päivää) on ryhmävalmennusjaksot. Näiden lisäksi jokaiselle osallistujalle on varattu 6 h yksilövalmennusta. Valmennus sisältää vierailuja työpaikka- ja oppilaitosvierailuja.

Ryhmäpäivien aikataulu

9. - 13.11.2020 (aloitus 5 päivää)
21. - 22.12.2020 (päättäminen 2 päivää)
Ryhmäpäivät järjestetään etäohjauksena, lukuunottamatta vierailukäyntejä

Ilmoittautuminen

Ryhmä on peruttu osallistujien puutteessa