Maahanmuuttaja

Maahanmuuttajien kotoutumispalvelut (te-palvelut.fi)Finding a job (te-palvelut.fi)Töihin Suomeen (te-palvelut.fi)
Lapin alueella on eri toimijoiden tuottamia suomen kielen koulutuksia. TE-toimistolla on mahdollista tukea kotoutujien suomen kielen opiskelua. Opiskelusta tulee sopia ennen opiskelun aloittamista TE-toimiston kanssa.

Kotoutumiskoulutus maahanmuuttajalle (te-palvelut.fi)

Jos jäät työttömäksi

Löydä töitä (te-toimisto.fi)Toimi näin, kun haet työttömyysetuutta (te-palvelut.fi)

Työnhakijaksi ilmoittautuminen ilman henkilökohtaista vahvaa tunnistautumista kuten verkkopankkitunnuksia:

1. Täytä työnhakijalomake, tulosta ja allekirjoita:

Työnhakijalomake työ- ja elinkeinotoimiston työnhakijoille - tulostettava lomake TEM716c (Suomi.fi)Form for jobseekers registering with the Employment and Economic Development Office - printable form TEM716c (Suomi.fi)

2. Käynnistä työnhakusi toimittamalla seuraavat asiakirjat TE-toimistoon:

  • työnhakijalomake
  • kopio henkilökortista tai maistraatin otteesta tai suomalainen henkilötunnus
  • kopio oleskeluluvasta tai EU/ETA -rekisteröintitodistuksesta

3. Jotta työnhaku TE-toimistossa pysyy voimassa, toimita TE-toimistoon oleskeluluvan vireilläolotodistus. Kun haet jatkoa oleskelulupaan ja oleskelulupa myönnetään, toimita siitä kopio TE-toimistoon.