Arbetscoachning för specialgrupper

I Nyland ordnas arbetscoachning också för personer som behöver speciellt stöd. Tjänsten produceras av Kiipulasäätiö. På deras webbsidor hittar du en beskrivning av tjänstens målgrupp, en servicebroschyr och en introduktionsvideo. Se mer:

Du ska avtala med en sakkunnig vid AN-byrån om deltagande i coachningen för personer som behöver speciellt stöd. Anmäl ditt intresse för att delta i coachningen genom att fylla i blanketten:

Uppdaterad: 18.08.2023