Jobbsökarträning på nätet

Tjänsten avslutas i maj. Sista möjliga startdatum är den 20.5.2024.

Den tre dagar långa jobbsökarträningen på nätet är för dig som snabbt och flexibelt vill få den information och de verktyg du behöver för framgång i jobbsökningen.

Träning på nätet är ett flexibelt sätt att lära sig, eftersom du kan delta i träningen var som helst och när som helst – du kan utnyttja läromaterialet och arbeta med uppgifterna i din egen takt när det bäst passar dig under tre träningsdagar.

Utbildningsmaterialet som träningsplattformen på nätet erbjuder stöder identifieringen och verbaliseringen av ditt kunnande och dina personliga styrkor som är användbara i arbetslivet.

Under träningen:

  • lär du dig att skapa ett övertygande CV
  • fördjupar du dig i identifiering och marknadsföring av ditt kunnande
  • får du användbara tips om hur du utformar ett ansökningsbrev
  • lär du känna jobbsökningskanaler och sociala medier för att stödja jobbsökningen
  • får du tips om hur du lyckas i en anställningsintervju

Du är välkommen på träning, oavsett om du arbetar eller söker jobb – så länge din jobbsökning är giltig och du har tillräckliga datatekniska kunskaper och verktyg för att arbeta på nätet. Träningen riktas till alla kunder vid AN-byrån och i kommunförsöket med sysselsättning i Nyland.

Jobbsökarträningen tillhandahålls på finska, svenska och engelska. Träningarna börjar alltid på måndagar och onsdagar. Vid behov får du personlig handledning och tekniskt stöd av handledare på vardagar kl. 9–15 via chatt, video eller telefon.

Du kan ha möjlighet att få förhöjd arbetslöshetsförmån under jobbsökarträningen. Träningstjänsten förverkligas av tjänsteproducent Aamos Group Oy som är AN-byråns samarbetspartner.

Blev du intresserad av jobbsökarträning på nätet? Fyll i blanketten eller ta kontakt via Mina e-tjänster.

Tjänsteproducenten Aamos Group Oy:

Uppdaterad: 04.04.2024