Karriärträning på nätet

Den tio dagar långa karriärträningen på nätet är för dig som behöver klarlägga dina alternativ för yrkesval och vill utveckla dina jobbsökningsfärdigheter.

Träning på nätet är ett flexibelt sätt att lära sig, eftersom du kan delta i träningen var som helst och när som helst – du kan utnyttja läromaterialet och arbeta med uppgifterna i din egen takt när det bäst passar dig under två träningsveckor.

Utbildningsmaterialet som träningsplattformen på nätet erbjuder och uppgifter som stöder ditt eget beslutsfattande leder dig mot egna karriärval, vare sig det gäller jobbsökning, företagande eller ansökan till utbildning.

Under träningen:

  • lär du dig att skapa ett övertygande CV
  • fördjupar du dig i identifiering och marknadsföring av ditt kunnande
  • får du användbara tips om hur du utformar ett ansökningsbrev
  • får du mer information om karriärplanering, yrkesval och ansökan till utbildning
  • får du tips om hur du lyckas i en anställningsintervju
  • lär du känna jobbsökningskanaler och sociala medier för att stödja jobbsökningen
  • blir du mer insatt i olika teman inom jobbsökning, såsom motivation, ork i arbetet, arbetsengagemang och framtidens arbete

Du är välkommen på träning, oavsett om du arbetar eller söker jobb – så länge din jobbsökning är giltig och du har tillräckliga datatekniska kunskaper och verktyg för att arbeta på nätet. Träningen riktas till alla kunder vid AN-byrån och i kommunförsöket med sysselsättning i Nyland.

Karriärträningen tillhandahålls på finska, svenska och engelska. Träningarna börjar alltid på måndagar. Vid behov får du personlig handledning och tekniskt stöd av handledare på vardagar kl. 9–15 via chatt, video eller telefon.

Du kan ha möjlighet att få förhöjd arbetslöshetsförmån under karriärträningen. Träningstjänsten förverkligas av tjänsteproducent Aamos Group Oy som är AN-byråns samarbetspartner.

Blev du intresserad av karriärträning på nätet? Fyll i blanketten eller ta kontakt via Mina e-tjänster.

Tjänsteproducenten Aamos Group Oy:

Uppdaterad: 26.04.2023