Tjänsten Startti Plus 2.0 boostar ditt företags försäljning och marknadsföring!

Startti 2.0 är en avgiftsfri experttjänst för dem som nyligen beviljats startpeng. Tjänsten tillhandahålls av Nylands arbets- och näringsbyrå i samarbete med de kommuner som deltar i  kommunförsöken med sysselsättning i Nyland. Syftet med tjänsten är att ge företagaren goda förutsättningar för lönsam affärsverksamhet och tillväxt samt att stödja utvecklingen av företagarens markandsföringskompetens. 

Vi rekommenderar deltagande i tjänsten Startti Plus inom 3–6 månader efter att du har inlett affärsverksamhet. I bastjänsten får företagaren sparring i att effektivera försäljningen och utveckla sin marknadsföringskompetens. Dessutom upprättar konsulten en utvecklingsplan åt företagaren. Planen fokuserar på att främja försäljningen och marknadsföringen.

Tjänsten är en fortsättning på den Startti Plus-tjänst som inleddes 2017 och fick väldigt bra respons från kunderna. Tjänsten har utvecklats så att företagaren nu efter bastjänsten kan utnyttja hela fyra avgiftsfria tilläggsträffar under ett halvårs tid. Under träffarna fördjupas företagarens kompetenser i försäljning och marknadsföring och hen kan få stöd i genomförandet av utvecklingsplanen.

Tjänsten produceras av åtta samarbetspartner till Nylands arbets- och näringsbyrå. Företagare som beviljats startpeng kan välja den samarbetspartner som passar bäst för dem. Via länkarna nere på sidan kan du läsa mer om samarbetspartnerna.

Du kan bli Startti Plus-kund genom att först ansöka om startpeng vid Nylands arbets- och näringsbyrå:

Efter att startpengen beviljats instruerar arbets- och näringsbyråns sakkunnig i tjänster för blivande företagare dig att välja serviceproducent med den elektroniska anmälningsblanketten. Därefter kontaktar serviceproducenten dig och kommer överens om en tidpunkt för att inleda tjänsten.

Du får mer information om hur du kan ansöka om deltagande i tjänsten Startti Plus genom att skicka e-post till Nylands arbets- och näringsbyrå: starttiraha.uusimaa@te-toimisto.fi.

Samarbetspartnerna:

Nyföretagarcentren:

Anmäl dig till tjänsten Startti Plus 2.0:

 

Arbetsgivare: Sysselsätt med löbesubvention

Utvecklingstjänster för företag (kasvuväylä)

Fyll i kartläggningsblanketten som ger dig en överblick om ditt företags viktigaste utvecklingsmål: