Arbetstillståndstjänster

Nylands TE-byrå behandlar arbetstillståndsärenden (TTOL) i Nyland.

Bekanta dig med Nylands NTM-centrals riktlinjer för anlitande av utländsk arbetskraft:

Information om hur coronaepidemin påverkar arbetstillståndsärenden:

Privata hushåll som arbetsgivare

Privata hushåll kan vara arbetsgivare också för utländska arbetstagare. Bekanta dig med Nylands TE-byrås och Regionförvaltningsverkets anvisning för privata hushåll som arbetsgivare:

Handläggningsläget

I nuläget handlägger vi ansökningar som kommit in i oktober 2021.

Kontaktuppgifter

Nylands arbets- och näringsbyrå
Arbetstillståndsärenden
Anttigatan 1, 2 vån., 00100 Helsingfors
tyoluvat.uusimaa@te-toimisto.fi 

Telefonservice:
Nylands TE-byrå, arbetstillståndsärenden
0295 040 019 (mån-fre kl. 9–11)

Ha gärna ditt kundnummer till hand.

Personlig service för arbetsgivare

Arbetstillståndsärendens kundtjänst (på Anttigatan) är stängd från och med 25.11.2021 på grund av coronaläget.