Ajankohtaista tietoa Pirkanmaan työllisyystilanteesta

Voit halutessasi tilata Pirkanmaan TE-toimistolta ajankohtaista tietoa Pirkanmaan kuntien työllisyystilanteesta koronaviruspandemian aiheuttaman tilanteen vaikutusten seuraamiseksi.

Tiedotteesta saat seuraavat tiedot

  • Pirkanmaan työttömät viikossa kunnittain,
  • lomautetut viikossa kunnittain ja
  • työnhaun aloitukset viikkotasolla.

Ajankohtaisen tilaston voit tilata sähköpostiisi Pirkanmaan TE-toimiston tilastoasiantuntija Hannu Antikaiselta osoitteesta hannu.antikainen@te-toimisto.fi.

Työllisyyden kuntakokeilujen tilastoseuranta ja arviointi

Kokeiluja seurataan jatkuvan tilastoseurannan ja vaikuttavuusarvioinnin avulla. Työ- ja elinkeinoministeriö TEM on valmistellut yhteistyössä kuntien ja muiden sidosryhmien kanssa kokeilujen valtakunnalliset seurantamittarit ja kokeilualueille tuotetaan seurantatietoa kokeilun edistymisestä kuukausittain. Kokeiluille on laadittu yhteinen arviointisuunnitelma.

Kuntakokeiluja voi seurata erillisen tietoportaalin kautta. Sen avulla yksittäisten kokeilukuntien tai -alueiden kehitystä voi tarkastella ennalta valittujen työllisyysmittarien valossa. Portaalin tiedot perustuvat TEM:n viralliseen tilastojärjestelmään (TEM Työnvälitystilasto) ja TE-palveluiden yhteiseen URA-asiakastietojärjestelmään.

Tietoportaali sisältää neljä laajempaa sovelluskokonaisuutta, joiden avulla on mahdollista seurata muun muassa kokeilujen ja TE-toimistojen vastuulla olevien työnhakijamäärien, palveluiden käytön ja virtaamatietojen sekä työttömyysasteen kehitystä kokeilukunnissa tai -alueilla.