null Avvikande öppethållningstider i juli

Kontoret i Vasa tar emot kunder endast med förhandsbokad tid under veckorna 27-28. Veckorna 29-30 betjänar kundmottagningen mån-fre kl. 9-12 och 13-16.

Karlebys kontor betjänar under veckan 26 mån-ons kl. 9-12 och 13-16 och under veckorna 27-28 mån-fre kl. 9-12 och 13-16. Under veckorna 29-30 tas kunder emot endast med tidsbokning.

Jakobstads kontor betjänar torsdag och fredag kl. 9-12 och kl. 13-16 fr.o.m. veckan 26 på den nya adressen Kanalesplanaden 1. Under veckorna 28-30 kundmottagning endast med tidsbokning .

Kaustbys kundmottagning är öppen endast med tidsbokning under hela juli och första veckan i augusti (v. 31).

Närpes samservicebyrå tar emot kunder endast med tidsbokning under hela juli.

Kom ihåg att du även kan ta kontakt och sköta ärenden genom

  • E-tjänster på webben dygnet runt
  • telefonbetjäningen: tfn. 0295 025 510/personkunder och 0295 056 001/arbetsgivar- och företagstjänster må-fre 9-16.15