null I mars minskade arbetslösheten en aning och antalet lediga arbetsplatser ökade

Enligt arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt som nyss publicerades fanns det inom Österbottens NTM-centrals område (Österbotten, Mellersta Österbotten) i slutet av mars sammanlagt 9 088 arbetslösa arbetssökande. Det är 68 färre (-0,7 %) än för ett år sedan, då konsekvenserna av coronaviruspandemin syntes för första gången i sysselsättningssiffrorna. Jämfört med föregående månad minskade antalet arbetslösa med 541 personer.

Arbetslösheten ökade inom några NTM-centralers områden jämfört med situationen året innan, mest i Nyland (+ 23,1 %). I hela landet ökade arbetslösheten i genomsnitt med 7,3 %. Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften inom Österbottens NTM-centrals område var fortfarande den lägsta i Finland (8,0 %). Motsvarande andel i hela landet var 12,6 %.

I slutet av mars var antalet heltidspermitterade 1 563 dvs. 418 färre än för ett år sedan (-21,1 %). Dessutom fanns det 742 arbetssökande med förkortad arbetsvecka, vilket är 378 personer (+ 103,8 %) fler än ett år tidigare.

Arbetslösheten ökade bland de långtidsarbetslösa och de äldre

Långtidsarbetslösheten ökade med 816 personer jämfört med året innan (+ 47,2 %): i slutet av mars fanns det 2 543 långtidsarbetslösa, dvs. personer som varit arbetslösa utan avbrott i minst ett år. Av de långtidsarbetslösa hade 975, (+ 199) varit arbetslösa utan avbrott i mer än två år.

Antalet arbetslösa arbetssökande ökade speciellt i de äldre åldersgrupperna. Mest arbetslösa fanns det i åldersgruppen för 60-64 -åriga dvs. sammanlagt 1 231. I denna åldersgrupp ökade också antalet arbetslösa arbetssökande mest, det var 83 personer fler är för ett år sedan (+ 7,2 %). Antalet arbetslösa personer över 50 år var i mars 3 391 (+202), vilket är 37,3 % av alla arbetslösa arbetssökande.

Antalet arbetslösa arbetssökande under 25 år var 1 162, vilket är 114 färre än vid motsvarande tidpunkt i fjol och 71 färre än under föregående månad. Antalet arbetslösa i åldersgruppen 25-29 år var 989, vilket är 60 färre än för ett år sedan.

Arbetslösheten ökade en aning i Vasa, Karleby och Jakobstad ekonomiska regioner, men minskade i alla övriga ekonomiska regioner

Jämfört med situationen året innan ökade arbetslösheten i mars i Vasa ekonomiska region med 11 personer (+ 0 %), i Karleby ekonomiska region med 26 personer (+ 1 %) och i Jakobstadsregionen med 39 personer (+ 2 %). Arbetslösheten minskade i de övriga ekonomiska regionerna. Den lägsta arbetslöshetsgraden hade Sydösterbotten, 4,3 % och den högsta Karleby ekonomiska region, 9,7 %.

Antalet lediga arbetsplatser fortsatte att öka

Till Österbottens arbets- och näringsbyrå anmäldes under mars månad 3 266 nya lediga jobb, vilket är 940 fler (+ 40,4 %) än vid motsvarande tidpunkt i fjol. Under mars månad fanns det totalt 9 562 lediga arbetsplatser, vilket var 2 390 platser (+33,3 %) fler än för ett år sedan. Antalet nya lediga arbetsplatser ökade i nästan alla yrkesgrupper, mest i yrkesgruppen för byggnads-, reparations- och tillverkningsarbetare (+239). I denna yrkesgrupp minskade också antalet arbetslösa mest (-103).

- Trots corona har vårt livskraftiga område klarat sig ganska bra. Det görs betydande investeringar inom industrin och i jordbruket, sysselsättningsgraden hör till de bästa i landet och arbetslösheten är den minsta i hela landet, glädjer sig Mika Palosaari, direktör för Österbottens TE-byrå.

- Visst har vi fortfarande utmaningar i vårt arbete; det krävs mycket för att sysselsätta de yngsta och de äldsta arbetssökandena och speciellt för att sysselsätta de som länge har varit arbetslösa och arbetssökande med invandrarbakgrund. Jag tror att övergången till den nordiska modellen för arbetskraftstjänster och att man där allt oftare träffar arbetssökanden är mycket viktigt speciellt just med tanke på dessa kundgrupper, fortsätter Palosaari.