null Juli månads sysselsättningsöversikt publicerades

Inom Österbottens NTM-centrals område fanns det i slutet av juli sammanlagt 9 606 arbetslösa arbetssökande. Det är 3 538 färre än för ett år sedan. Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften inom Österbottens NTM-centrals område är den näst lägsta i Fastlandsfinland (8,5 %). Motsvarande andel i hela landet är 12,3 %. Jämfört med juni månad ökade arbetslöshetsgraden med 0,4 procentenheter inom Österbottens NTM-centrals område och i hela landet med 0,3 procentenheter. I slutet av juli var antalet heltidspermitterade 978 dvs. 2 466 färre än för ett år sedan (-71,6 %). Dessutom fanns det 573 arbetssökande med förkortad arbetsvecka, vilket är 229 personer (¬ 28,6 %) färre än ett år tidigare. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik.

Till pressmeddelandet och översikten.