null Rekrytering av säsongsarbetare från arbetskraften i Finland

Behöver du säsongsarbetskraft?

Nu har du möjlighet att kartlägga om det finns lämpliga arbetstagare åt dig bland arbetskraften som redan finns i Finland. TE-tjänsterna ordnar två virtuella landsomfattande rekryteringevenemang;

4.-7.5.2021 och

1.-4.6.2021.

Evenemangen varar i fyra dagar, men kräver inte av utställarna aktivt deltagande annat än de tider de själva väljer. Avsikten är att du kan möta potentiella arbetstagare under den tid som passar dig bäst, även på kvällen. 

Läs mer i meddelandet