null Sysselsättningsöversikt för februari: I februari saktade ökningen av arbetslösheten ner och det meddelades betydligt flera nya lediga arbetsplatser än vid motsvarande tidpunkt föregående år

Enligt arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt som nyss publicerades fanns det inom Österbottens NTM-centrals område (Österbotten, Mellersta Österbotten) i slutet av februari sammanlagt 9 629 arbetslösa arbetssökande. Det är 2 081 fler (+ 27,6 %) är för ett år sedan och 136 färre än under föregående månad. Arbetslösheten ökade inom alla NTM-centralers områden jämfört med situationen året innan, mest i Nyland (+ 57,9 %). I hela landet ökade antalet arbetslösa med 31,8 %. Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften inom Österbottens NTM-centrals område var den lägsta i Finland (8,5 %). Motsvarande andel i hela landet var 12,4 %.

Konsekvenserna av coronaviruset återspeglas speciellt i antalet permitterade. I slutet av februari var antalet heltidspermitterade 1 756 dvs. 1 056 fler än för ett år sedan (+ 150,9 %).

Långtidsarbetslösheten ökade med 751 personer jämfört med året innan (+ 44,3 %): i slutet av februari fanns det 2 245 långtidsarbetslösa, dvs. personer som varit arbetslösa utan avbrott i minst ett år. Av de långtidsarbetslösa hade 982 (+210) varit arbetslösa utan avbrott i mer än två år.

Till Österbottens arbets- och näringsbyrå anmäldes under februari månad 3 896 nya lediga jobb, vilket är 1 647 fler (+ 73,2 %) än vid motsvarande tidpunkt i fjol. Under februari månad fanns det totalt 9 175 lediga arbetsplatser, vilket var 1 513 platser (+19,7 %) fler än för ett år sedan. Antalet nya lediga arbetsplatser ökade i alla yrkesgrupper, mest inom yrkesgruppen för process- och transportarbetare (+568).

Arbetslösheten ökade i alla ekonomiska regioner och i alla ålders- och yrkesgrupper och aktiveringsgraden minskade jämfört med situationen året innan

När man jämför arbetslöshetssituationen med året innan, ökade arbetslösheten i februari i Vasaregionen med 994 personer (+ 28 %), i Karleby ekonomiska region med 520 personer (+ 26 %) och i Jakobstadsregionen med 369 personer (+ 37 %). Den högsta arbetslöshetsgraden inom området för Österbottens TE-byrås verksamhetsområde hade Karlebyregionen (10,3 %) och den lägsta Sydösterbotten (4,6 %).

Av de arbetslösa arbetssökandena var i slutet av februari 2 275 under 30 år och 3 538 över 50 år. Jämfört med situationen året innan var ökningen störst i yrkesgruppen för service- och försäljningspersonal (+ 570) samt i gruppen för oklassificerbart arbete (+ 399).

Aktiveringsgraden var i slutet av februari 31,8 %, när den för ett år sedan var 37,0 %. Den kraftiga ökningen i arbetslösheten som orsakats av coronaviruset minskar aktiveringsgraden. Antalet arbetslösa arbetssökande och personer i service (den s.k. omfattande arbetslösheten) var i februari sammanlagt 14 126. Antalet personer som deltog i sysselsättningsfrämjande tjänster ökade en aning jämfört med föregående år. Sammanlagt 4 497 personer deltog i tjänster i slutet av februari (+1,3 %).

Läs