null Talent Coastline Match&Catch – ett virtuellt nätverksevenemang för företag och internationell arbetskraft i Österbotten och i Mellersta Österbotten

Coronatiden har försvårat de traditionella mötena mellan arbetsgivare och arbetskraft och därför har virtuella evenemang blivit populära. Virtuella evenemang erbjuder många möjligheter som inte kan genomföras under ett traditionellt liveevenemang. Talent Coastline och Talent Coastline Employment -projektet samt Österbottens NTM-central och TE-byrå vill tillsammans svara på efterfrågan på ett virtuellt nätverksevenemang och arrangerar därför Talent Coastline Match&Catch för arbetsgivare och arbetssökanden.

Onsdagen den 29 september 2021 kl. 10–16 ordnas evenemanget på Tavata-plattformen. Evenemanget erbjuder företag och övriga organisationer ett lysande tillfälle att nå och träffa potentiell arbetskraft. Med en virtuell mässmonter kan man informera om sin verksamhet och samtidigt maximera sin synlighet bland deltagarna. För den internationella arbetskraften erbjuds en unik möjlighet att bekanta sig med arbetsgivarna och övriga nätverk inom vårt område. Eftermiddagen med möjlighet till individuellt nätverkande är en av evenemangets absoluta höjdpunkter!  

Deltagandet är avgiftsfritt.  

Reservera din plats på evenemanget och anmäl dig nu! Efter anmälningen sänder vi evenemangskoden och anvisningar för att hur man deltar i evenemanget.  

Anvisningar för anmälningen - som finns under companies eller international talents – och evenemangets program som uppdateras kontinuerligt hittar ni på evenemangssidorna.  

Välkommen!

 

Ytterligare information:  

  • Tomas Ede (arbetsgivare och övriga organisationer), tomas.ede@te-byran.fi, tfn 0295 056 039
  • Anna Korsbäck (arbetssökanden), anna.korsback@te-byran.fi, tfn 0295 056 226