Aktuellt

« Tillbaka

Sysselsättningsöversikt för juli: Arbetslösheten fortsatte att öka i Österbotten och i Mellersta Österbotten; ovanligt många ungdomar är nu arbetslösa

Åtgärderna för att hindra spridningen av coronaviruset ökade arbetslösheten och permitteringar även i juli jämfört med året innan. Jämfört med föregående månad minskade dock både andelen arbetslösa arbetssökande och permitterade, och antalet nya lediga arbetsplatser var i juli en aning fler än för ett år sedan.

Enligt arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt som just kommit ut fanns inom Österbottens NTM-centrals område i slutet av juli sammanlagt 13 348 arbetslösa arbetssökande. Det är 4 512 (+ 51,1 %) fler än för ett år sedan, men 1 038 färre än i juni.

Konsekvenserna av coronaviruset återspeglas speciellt i antalet permitterade. I slutet av juli var antalet heltidspermitterade 3 488 dvs. 2 835 fler än för ett år sedan (+ 434,2 %). Jämfört med föregående månad minskade antalet permitterade dock med 1 362 personer.

Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften inom Österbottens NTM-centrals område är den näst lägsta i Fastlandsfinland (11,5 %). Motsvarande andel i hela landet är 14,7 %.

Ungdomar drabbas nu speciellt av arbetslösheten

Arbetslösheten ökade i alla kommuner inom Österbottens TE-byrås verksamhetsområde jämfört med juli månad året innan. Arbetslöshetsgraden i Vasa var i juli 14,6 %, i Karleby 12,1 % och i Jakobstad 13,3 %. Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften var lägst i Närpes (5,3 %) och i Larsmo (5,9 %) kommuner.

Arbetslösheten ökade i alla åldersgrupper. Arbetslösa ungdomar var ovanligt många i juli; antalet arbetslösa arbetssökande under 25 år var 1 937 och antalet 25-29 -åriga var 1 546. Många ungdomar har blivit permitterade eller uppsagda, och de som blivit färdiga med sin yrkesutbildning har inte blivit sysselsatta på det sättet som tidigare. Många blev också utan sommarjobb denna sommar.

Att början av arbetskarriären inte riktigt kommer i gång, kan ha långtgående konsekvenser för ungdomar. Detta kan försvåra sysselsättningen även senare. För att förhindra detta gör vi en satsning på våra ungdomstjänster; vi kan till exempel mycket flexibelt bevilja lönesubvention för sysselsättning av ungdomar, lovar direktör Mika Palosaari vid Österbottens TE-byrå.

Inom vissa branscher finns det fortfarande rekryteringsproblem

Antalet nya lediga arbetsplatser ökade med 57 jämfört med året innan; till Österbottens arbets- och näringsbyrå anmäldes under juli månad 1 309 nya lediga jobb. Antalet nya lediga arbetsplatser ökade kvantitativt sett mest i yrkesgruppen för byggnads-, reparations- och tillverkningsarbetare och minskade mest i yrkesgruppen för service- och försäljningsarbetare.

Problemet med matchning mellan arbetskraft och arbetsplatser har inte försvunnit, även om antalet arbetslösa arbetssökande har ökat kraftigt. Det råder fortfarande brist på arbetskraft inom metall-, byggnads- och IT-branscher. Vissa rekryteringsproblem kan vi eliminera genom den rekryteringsutbildning som vi erbjuder. Av den har vi många goda erfarenheter, fortsätter Mika Palosaari.

Läs hela sysselsättningsöversikten (ntm-centralen.fi)


E-
tjänster