Aktuellt

« Tillbaka

Verksamhetsställen i Kaustby och Sydösterbotten öppna normalt från augusti

Österbottens TE-byrås verksamhetsställen i Kaustby och Sydösterbotten (samservicepunkterna i Närpes och Kristinestad) öppnas åter för ansikte mot ansikte kundbetjäning fr.o.m. början av augusti.

Öppethållningstiderna som vanligt fr.o.m. den 1. augusti:

Kaustby mån 9-12 och 13-16 utan tidsbokning, andra tidpunkter med tidsbokning.

I Närpes tisdagar kl. 9-12 och 13-15, och annars som i Kristinestad, endast med tidsbokning.
Vid andra tidpunkter utan tidsbokning betjänar samservicerådgivaren vid samservicepunkten.


E-
tjänster