Aktuellt

« Tillbaka

Sysselsättningsöversikt för juni: Coronaviruset ökade arbetslösheten inom Österbottens NTM-centrals område ännu i juni (Österbotten, Mellersta Österbotten)

Åtgärderna för att hindra spridningen av coronaviruset ökade arbetslösheten ännu även i juni.

Enligt arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt för juni fanns inom området för Österbottens NTM-central i slutet av juni sammanlagt 14 386 arbetslösa arbetssökande. Detta är 6 331 fler än för ett år sedan.

Konsekvenserna av coronaviruset återspeglas speciellt i antalet permitterade. I slutet av juni var antalet heltidspermitterade 4 850 dvs. 4 452 fler än för ett år sedan (+ 1 118,6 %). Från föregående månad minskade antalet permitterade dock med 1 178 personer.

Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften inom Österbottens NTM-centrals område är den näst lägsta i Fastlandsfinland (12,4 %). Motsvarande andel i hela landet är 15,8%.

Arbetslösheten ökade mest i de större städerna

Arbetslösheten ökade i alla kommuner inom Österbottens TE-byrås verksamhetsområde jämfört med juni förra året. Arbetslösheten ökade mest i Vasa och i Karleby. Arbetslöshetsgraden i Vasa var i juni 15,8 %, i Karleby 12,9 % och i Jakobstad 14,2 %. Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften var lägst i Närpes (5,9 %) och Larsmo (6,9 %) kommuner.

Antalet arbetslösa arbetssökande ökade i alla åldersgrupper, mest i åldersgruppen 40-44 år med 801 personer (+ 107,7 %). Mest arbetslösa fanns i åldersgruppen 30-34 år, 1 639 personer.

Andelen män av alla arbetslösa ökade jämfört med året innan och minskade jämfört med föregående månad. Antalet arbetslösa män var i juni 7 690 (53 %) och antalet kvinnor 6 696 (47 %).

Antalet arbetslösa ökade i alla yrkesgrupper. Jämfört med förra året ökade antalet arbetslösa mest inom gruppen för oklassificerbart arbete (+ 1 351) samt i yrkesgruppen för service- och försäljningspersonal (+1 187).

Antalet nya lediga arbetsplatser fortsatte att minska; till Österbottens arbets- och näringsbyrå anmäldes under juni månad 1 437 nya lediga jobb. Detta är 61 (- 4,4 %) färre än vid motsvarande tidpunkt i fjol. Antalet nya lediga arbetsplatser minskade mest i yrkesgruppen för service- och försäljningspersonal (- 72) och ökade mest i yrkesgruppen för byggnads-, reparations- och tillverkningsarbetare (+ 116). Under juni månad fanns det totalt 3 024 lediga arbetsplatser, vilket var 30 platser (­-1,0 %) färre än för ett år sedan.

Läs hela sysselsättningsöversikten (pdf)
 


E-
tjänster