Aktuellt

« Tillbaka

Åtgärder för att förebygga spridningen av coronaviruset har ökat arbetslösheten allt mer

Antalet arbetslösa arbetssökande ökade i april i alla kommuner inom området för Österbottens arbets- och näringsbyrå (Österbotten, Mellersta Österbotten) på grund av coronaviruspandemin.

Enligt sysselsättningsöversikten för april månad hade Österbottens TE-byrå 13 725 arbetslösa arbetssökande i slutet av april. Detta är 6 861 fler sökande än för ett år sedan. Jämfört med föregående månad ökade antalet arbetslösa arbetssökande med 4 407 personer.

I slutet av april var antalet helt permitterade 5 872 dvs. 5 456 personer fler än vid motsvarande tidpunkt i fjol. I mars månad var motsvarande siffra 2 014 personer.

Den kraftiga ökningen av arbetslösheten och permitteringar förklaras av åtgärderna för att förebygga spridningen av coronaviruset, som starkt påverkat företagen i regionen.

Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften inom Österbottens TE-byrås område är trots detta den lägsta i Fastlandsfinland (11,9 %). Motsvarande andel i hela landet är 16,5 %.


E-
tjänster