Aktuellt

« Tillbaka

Sysselsättningsöversikt för mars: Arbetslösheten ökar p.g.a. coronaviruspandemin (Österbotten, Mellersta Österbotten)

Coronaviruspandemin har kraftigt påverkat såväl företag som arbetstagare på Österbottens arbets- och näringsbyrås verksamhetsområde (Österbotten, Mellersta Österbotten).

Enligt sysselsättningsöversikten för mars fanns det i slutet av mars sammanlagt 9318 arbetslösa arbetssökande på Österbottens NTM-centrals område. Det är 2182 (+30,6% %) fler än för ett år sedan.  Från föregående månad ökade antalet med 1 632. 

Den plötsliga ökningen av arbetslösheten förklaras av coronaviruset och de åtgärder som vidtagits för att begränsa dess spridning och som slagit hårt särskilt mot företagen.

På Österbottens NTM-centrals område är andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften ändå fortsättningsvis lägst i Fastlandsfinland med 8,1 %, då andelen i hela landet är 11,8 procent.

Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets Arbetsförmedlingsstatistik.

Antalet permitterade ökar

De åtgärder som vidtagits för att begränsa coronavirusets spridning syns också klart i antalet permitterade. I slutet av mars var antalet permitterade sammanlagt 2 014 personer. Det är 1442 (+252,1 %) fler än för ett år sedan. Antalet permitterade fortsätter att öka, för på Österbottens arbets- och näringsbyrås område finns nu 23 000 personer som hotas av permittering.

Även antalet långtidsarbetslösa ökar. I slutet av mars fanns det 1 756 långtidsarbetslösa, dvs. personer som varit arbetslösa utan avbrott i minst ett år. Detta är 159 fler än ett år tidigare.

Coronaviruspandemin har också påverkat arbetslösheten hos unga. Antalet arbetslösa under 25 år var i slutet av mars 317 fler än för ett år sedan (+32,2 %).

Under undantagstillståndet lockas unga och permitterade bl.a. till säsongsarbete på jordbruk för att ersätta den utländska arbetskraften.

Arbetslösheten ökade i nästan alla yrkesgrupper

Antalet arbetslösa ökade i de flesta yrkesgrupperna, men mest i yrkesgruppen för service- och försäljningspersonal, där antalet arbetslösa ökade med 687 personer jämfört med året innan. Arbetslösheten ökar också inom yrkesgruppen för byggnads-, reparations- och tillverkningsarbetare (+389 personer).

Det fanns ändå 337 nya lediga arbetsplatser fler än för ett år sedan. Antalet nya lediga arbetsplatser ökade kvantitativt sett mest i yrkesgruppen för experter och minskade mest i yrkesgruppen för service- och försäljningspersonal.

I slutet av mars deltog 4 602 personer i sysselsättningsfrämjande service.

Under undantagstillståndet genomförs arbets- och näringsbyråns arbetskraftsutbildningar och träningar i huvudsak som distansstudier eller webbkurser. Starten på en del av utbildningarna eller träningarna har senarelagts, eftersom alla eller en del av dem inte kan genomföras via webben.

Företagare ansöker om arbetslöshetsunderstöd

Mer än tusen företagare har anmält sig som arbetssökande på Österbottens arbets- och näringsbyrås område för att ansöka om arbetslöshetsunderstöd, de flesta tidsbegränsat arbetsmarknadsstöd på grund av den plötsliga och överraskande nedgång i efterfrågan som coronaviruspandemin har orsakat. 

Österbottens arbets- och näringsbyrå har grundat ett eget sakkunnigteam för behandlingen av dessa ansökningar. Teamet avfattar de arbetskraftspolitiska utlåtandena till FPA så snabbt som möjligt. Arbetet går ändå långsamt, eftersom teamet ofta måste ta kontakt med företagarna separat för att kontrollera saker.  

Läs hela översikten här


E-
tjänster