Aktuellt

« Tillbaka

Omkring tusen företagare på Österbottens arbets- och näringsbyråns område har ansökt om utkomstskydd för arbetslösa – ansökan fortsätter

Lagen om företagarens rätt till utkomstskydd för arbetslösa trädde i kraft den 8.4.2020. Företagare kan tillfälligt få arbetsmarknadsstöd på grund av akutnedgång i efterfrågan som coronavirusepidemin har orsakat.

Om företagaren har registrerat sig som arbetssökande senast den 15.4.2020 och förutsättningarna för stödet uppfylls, har hen rätt till arbetsmarknadsstöd från och med den 16.3.2020.

Ansökningstiden fortsätter men nu är det möjligt att få stöd tidigast från det datum när företagaren registrerat sig som arbetssökande. Lagen är i kraft fram till den 30.6.2020.

Omkring tusen företagare i Österbotten och Mellersta Österbotten har registrerat sig som arbetssökande tills den 15.4.

Österbottens TE-byrå har grundat ett särskilt team med tjugotal sakkunniga som behandlar företagarnas ansökningar och gör arbetskraftspolitiska utlåtanden till FPA så snart som möjligt. Målet är att avlasta rusningen inom två veckor.

TE-byrån kommer att skicka ett meddelande till företagarna när utlåtanden har skickats till FPA och företagarna kan skicka ansökan om arbetsmarknadsstöd till FPA.


E-
tjänster