Aktuellt

Samanskaffning är ett toppenbra verktyg när företagen har rekryteringsproblem

På Österbottens TE-byrås område är sysselsättningsläget bra. Arbetslösheten är låg och rekryteringen går inte lika lätt som tidigare. Brist på arbetskraft är ett hinder för tillväxt och därför jobbar vi mycket med detta tillsammans med företagarna på vårt område.

När rekryteringsbehovet är brådskande har vi ett bra verktyg den sk. samanskaffningsutbildningen där företaget och NTM-centralen delar på kostnaderna för utbildningen och företaget får en utbildning som passar just för deras behov.

Rekryteringsutbildning passar till olika branscher

Jag har jobbat med skräddarsydda utbildningar i många år och trivs med att lösa problem tillsammans med företagare. Rekryteringsutbildning är skräddarsydd. Då menar jag verkligen skräddarsydd enligt företagets behov. Det finns inte två likadana utbildningar. Detta gör mitt jobb utmanande och intressant. Jag har jobbat med rekrytering till många olika branscher och till både stora och små företag.

Vad är det en bokbindare gör? Vad behöver man kunna för att jobba inom båtbranschen? Hur blir man en bra trafikplanerare, vad behöver en säkerhetsvakt kunna och hur monterar man jordbruksmaskiner? Vad behöver en kodare kunna? Detta har jag fått lära mig för att kunna hjälpa olika företag med rekryteringen.

Rekryteringsutbildning ger just den kompetens som arbetsuppgiften kräver

Skräddarsydd är ett ord som ställer höga krav på flexibiliteten. Rekryteringsutbildningen är kort, snabb och man utbildar för arbetsuppgiften. Vi har möjlighet att omskola personer från en bransch till en annan. Skräddarsytt betyder också att det inte är skillnad på språk, nationalitet eller annat utan vi utbildar den person som företaget vill anställa och till de arbetsuppgifter som erbjuds.

Varför är Rekryteringsutbildning ett alternativ att ta i beaktande? Det finns inte några risker. Den största "risken" är att man hittar de bra typerna som kan lära sig att göra jobbet.

Vi förväntar oss att företaget utbildar den/de personer som de verkligen kan tänka sig att anställa. När det finns ett arbete som väntar lockar det många bra sökande. Det är företagaren som väljer och arbetsintervjuerna hålls alltid innan utbildningen startar.

Rekyteringsutbildning kan kombineras med precisionsutbildning

Företagen på vårt område vill utvecklas och växa. Internationalisering och export är Österbottens styrka och det ger oss livskraftiga företag. Precisionsutbildning finns till för de situationer där den nuvarande personalens kunnande inte räcker till för att uppnå de tillväxtmål som företaget har.

Precisionsutbildning kan beviljas om motiveringen är bra. Den beviljas inte för alla personalutbildningar utan det ska finnas en utvecklingsplan och utbildningen ska trygga arbetsplatserna. Denna typ av utbildning har vanligen använts i kombination med Rekryteringsutbildning eftersom tillväxt också medför ett behov av ny rekrytering.

Ta gärna kontakt!

Rose-Marie Lillmangs, sakkunnig/företagstjänster, Österbottens arbets- och näringsbyrå (TE-byrå), , tfn 0295 056 001, e-post: foretagstjanster.osterbotten@te-byran.fi

 


E-
tjänster