Aktuellt

null Sysselsättningsöversikt för september: Arbetslösheten ökade fortsättningsvis i september och antalet nya lediga arbetsplatser ökade en aning

Enligt arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt som just publicerats fanns inom Österbottens NTM-centrals område i slutet av september (Österbotten, Mellersta Österbotten) sammanlagt 9 964 arbetslösa arbetssökande. Det är 3 287 fler (+ 49,2 %) än för ett år sedan, men 706 färre än i augusti. När man jämför situationen med läget året innan ökade arbetslösheten inom alla NTM-centralers områden, mest i Nyland (+ 61,7 %). I hela landet ökade arbetslösheten med 39,7 %.

Konsekvenserna av coronaviruset återspeglas speciellt i antalet permitterade. I slutet av september var antalet heltidspermitterade 2 574 dvs. 2 240 fler än för ett år sedan (+ 670,7 %).

Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften inom Österbottens NTM-centrals område var den näst lägsta i Fastlandsfinland (8,6 %). Motsvarande andel i hela landet var 12,0 %.

Till Österbottens arbets- och näringsbyrå anmäldes under september månad 2 111 nya lediga jobb, vilket är 170 (+ 8,8 %) fler än vid motsvarande tidpunkt i fjol. Antalet nya lediga arbetsplatser ökade mest i yrkesgruppen för experter (+ 71) och minskade mest i yrkesgruppen för process- och transportarbetare (- 23).

Arbetslösheten ökade i alla ekonomiska regioner och i alla yrkes- och åldersgrupper

Arbetslösheten ökade i Vasa ekonomiska region med 1 875 personer (+ 60 %), i Karleby ekonomiska region med 387 personer (+ 24 %) och i Jakobstadsregionen med 655 personen (+ 73 %). Den högsta arbetslöshetsgraden inom vårt verksamhetsområde hade Vasaregionen (10,2 %) och den lägsta Sydösterbotten (4,4 %).

Av de arbetslösa arbetssökandena var i slutet av september 2 260 under 30 år och 3 522 över 50 år. En stor del av de arbetslösa arbetssökandena var män, andelen uppgick till 61 %. Mest arbetslösa fanns inom yrkesgruppen för byggnads-, reparations- och tillverkningsarbetare samt inom gruppen för oklassificerbart arbete, och inom dessa yrkesgrupper ökade arbetslösheten också mest jämfört med situationen året innan.

Långtidsarbetslösheten ökade jämfört med förra året: i slutet av september fanns det 2 122 (+ 474) långtidsarbetslösa, dvs. personer som varit arbetslösa utan avbrott i minst ett år och 887 (+ 85) personer som varit arbetslösa utan avbrott i mer än två år.

Aktiveringsgraden minskade jämfört med situationen året innan, men ökade jämfört med föregående månad

Den kraftiga ökningen i arbetslösheten som orsakats av coronavirussituationen har minskat aktiveringsgraden. I slutet av september deltog 4 629 personer i service som räknas in i aktiveringsgraden. Detta är 195 färre än ett år tidigare. Jämfört med förra månaden ökade antalet deltagare i service dock med 520.

- Arbetslöshetens kraftiga ökning på grund av coronavirusepidemin har fört med sig många nya kunder och nya uppgifter till TE-byrån; bland annat ca 1400 företagare har ansökt om arbetslöshetsförmån och tusentals permitterade har anmält sig som kunder. Därför har vägledningen till tjänster inte fungerat så effektivt som vi skulle ha önskat. Under hösten har vi effektiverat vägledningen till tjänster, och till vår glädje började antalet deltagare i tjänster öka i september, konstaterar Mika Palosaari, direktör för Österbottens TE-byrå.

Läs hela sysselsättningsöversikten