Aktuellt

« Tillbaka

TE-byråns träningar och utbildningar pågår nästan utan undantag - utbildningarna förverkligas huvudsakligen på distans

Tränings- och utbildningstjänster som erbjuds till arbetssökandena av TE-byrån och NTM-centralen har på grund av den exceptionella situationen huvudsakligen börjat förverkligas som distansstudier eller så förverkligas studierna med andra metoder.

Tränings- och utbildningstjänster är karriär- och jobbsökarträningar samt arbetskraftsutbildningar och samanskaffningsutbildningar som genomförs tillsammans med företagen.

Kunderna vid TE-byrån kan söka till utbildningar och träningar i vanlig ordning. I de nya serviceanskaffningarna beaktas den situation som coronaviruset orsakat och då säkerställs att kunderna kan delta i servicen genom distansundervisning.

Träningarna finns på webben

Till TE-byråns kunder erbjuds för tillfället karriärträning och arbetsträning på webben, och dessa har non-stop ansökan.

Träningarna kan också användas av personer som är permitterade och företagare som blivit arbetslösa. Karriärträningen erbjuder till exempel en möjlighet att kartlägga de egna karriäralternativen under tiden man är permitterad.

Du kan bekanta dig med träningar som nu finns i sökning i vår evenemangskalender.

Till arbetskraftsutbildningar kan man söka som vanligt

Arbetskraftsutbildningar har huvudsakligen omvandlats till distansstudier. Endast ett par pågående utbildningar har man varit tvungen att annullera eller flytta till en senare tidpunkt.

I Aktuell arbetskraftsutbildning finns aktuella uppgifter om utbildningar och eventuella förändringarna uppdateras i utbildningsannonserna.

Träningar och arbetskraftsutbildningar är tjänster som främjar sysselsättningen och under tiden får kunden vanlig arbetslöshetsförmån.


E-
tjänster