Aktuellt

« Tillbaka

Sysselsättningsöversikt för maj: Arbetslösheten fortsatte att öka i Österbotten och i Mellersta Österbotten

Åtgärderna för att hindra spridningen av coronaviruset ökade arbetslösheten ännu även i maj, men ökningen var måttlig jämfört med april (279 personer).

Enligt arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt som just publicerats fanns inom området för Österbottens NTM-central i slutet av maj sammanlagt 14 004 arbetslösa arbetssökande. Detta är 7 312 fler än för ett år sedan.

Konsekvenserna av coronaviruset återspeglas speciellt i antalet permitterade. I slutet av maj var antalet heltidspermitterade 6 028 dvs. 5 720 fler än för ett år sedan (+1 857,1 %). Från föregående månad ökade antalet permitterade dock endast litet (156 personer).

Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften inom Österbottens NTM-centrals område är dock fortfarande den lägsta i Fastlandsfinland (12,1 %). Motsvarande andel i hela landet är 16,5 %.

Arbetslösheten ökade mest i de större städerna och i åldersgruppen för 35-39 år

Arbetslösheten ökade i alla kommuner inom Österbottens TE-byrås verksamhetsområde jämfört med maj förra året. Arbetslösheten ökade mest i Vasa och i Karleby. Arbetslöshetsgraden i Vasa var i maj 16,7 %, i Karleby 12,4 % och i Jakobstad 12,9 %. Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften var lägst i Larsmo (5,1 %) och Pedersöre (5,4 %) kommuner.

Antalet arbetslösa arbetssökande ökade i alla åldersgrupper. Mest arbetslösa fanns i åldersgruppen 35-39 år. Ökningen jämfört med antalet året innan var 973 personer (+142,5 %).

Andelen män av alla arbetslösa minskade jämfört med året innan samt jämfört med föregående månad. Antalet arbetslösa män var i maj 7 736 (55 %) och antalet kvinnor 6 268 (45 %).

Antalet arbetslösa ökade i alla yrkesgrupper, förutom militärer. Jämfört med förra året ökade antalet arbetslösa mest i yrkesgruppen för service- och försäljningspersonal (+1 615) samt inom gruppen för oklassificerbart arbete (+ 1 460).

Antalet nya lediga arbetsplatser fortsatte att minska; till Österbottens arbets- och näringsbyrå anmäldes under maj månad 1 581 nya lediga jobb. Detta är 58 (- 3,5 %) färre än vid motsvarande tidpunkt i fjol. Antalet nya lediga arbetsplatser minskade mest i yrkesgruppen för experter (-92). Under maj månad fanns det totalt 3 220 lediga arbetsplatser, vilket var 430 platser (­11,8 %) färre än för ett år sedan.

Sysselsättning förbättras genom samarbete

Skötseln av sysselsättningen kräver i fortsättningen allt mera arbete, och det måste hittas nya verksamhetssätt som stöd och i stället för de gamla. Strategiarbete för TE-tjänsterna görs nu som bäst med ledningen av arbets- och näringsministeriet.

I skötseln av sysselsättningen behövs också allt mera samarbete med olika aktörer. Karleby stad kommer att vara med i det riksomfattande sysselsättningsförsöket för kommunerna. Vasa har inte ansökt om att vara med i kommunförsöket, men även där strävar man efter att minska arbetslösheten och att förbättra sysselsättningsgraden med hjälp av ett allt bredare och smidigare samarbete mellan olika aktörer.

Läs hela sysselsättningsöversikten (pdf)

 

 

 

 

 


E-
tjänster