Samarbetspartners informerar

På denna sida publicerar vi våra samarbetspartners meddelanden ang. utbildning och dylikt.

null Rehabiliteringskurs för svenskspråkiga personer i åldern 18-60 år vid Härmä Rehab

Nu är det dags att söka tiöll följande rehabiliteringskurs för svenskspråkiga personer i åldern 18-60år vid Härmä Rehab (kurs 55121). Deltagandet är gratis och FPA tar del i resekostnaderna (självriskandel).

För ansökan behövs FPA blankett KU132r för ansökning enligt prövning (1 plats) och FPA blankett KU101r för ansökning till yrkesinriktad (9 platser), bifogat med B-läkarintyg.

Ansökningarna skickas direkt till förvalsinstansen Härmä Rehab,, Mona-Lisa Aspholm,  Vasav. 22, 62375 Ylihärmä, innan 9.9.2015.