Tjänsten Från företagare till arbetsgivare

 Bästa företagare! Funderar du på att anställa din första arbetstagare, men vet inte hur du ska göra? Vår nya service hjälper dig!

 Tjänsten Från företagare till arbetsgivare är av­sedd för ensamföretagare som håller på att anstäl­la sin första arbetstagare eller planerar att köpa ar­bete.  Vi köper servicen av Suomen Yrittäjäopisto. Tjänsten är gratis för företagaren.

Broschyr

Brochure

Brochure in Russia

Video (på svenska, in Swedish)

Hemsida

Home Page

Anmälning Sign in