Aktuellt

« Tillbaka

Monipuolinen yhteistyö on tuottanut tuloksia kausityön haasteisiin

Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto ja Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliiton (MTK) julkistama Töitä Suomesta -palvelu ovat tehneet kuluneen kevään aikana yhteistyötä maa- ja metsätalouden kausityövoiman saatavuuden turvaamiseksi. Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston asiantuntijat ja Töitä Suomesta -palvelun työvoimaneuvojat ovat ottaneet yhteyttä satoihin maa-, metsä-, kala- ja puutarhatalouden työnantajiin. Yhteydenottojen tarkoituksena on ollut kartoittaa kausityöntekijöiden tarvetta ja samalla on esitelty rekrytoinnin eri vaihtoehtoja.

Valtakunnallisesti kausityöpaikkojen näkyvyyttä on lisätty Kausityö2020-kampanjoinnin avulla. Kampanja on lisännyt Pohjois-Pohjanmaan alueella erityisesti maaseudun toimialojen työpaikkojen näkyvyyttä aiempiin vuosiin verrattuna. Aiheesta on myös järjestetty MessiLive-verkkolähetyksiä, joiden tallenteet ovat katsottavissa MessiLive.fi-sivustolta.

Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto tarjoaa kausityöntekijöitä tarvitseville työnantajille kohdistettua asiantuntijapalvelua työntekijöiden saamiseksi. TE-toimiston asiantuntijat Siru Heikkinen ja Anni Haverinen kannustavat työnantajia edelleen ottamaan yhteyttä suoraan heihin kausityövoiman rekrytointiin liittyvissä asioissa. 

Mansikoiden ja puutarhamarjojen satokausi on käynnissä ja sadonkorjuuseen liittyviä työpaikkoja on edelleen tarjolla. Tiloilla kaivataan erityisesti reippaita, innokkaita ja fyysisestä työstä kiinnostuneita tekijöitä. Kausityöpaikkoja odotetaan tulevan lisää syksyn aikana muun muassa perunatiloille sekä metsäalalle taimikonhoitotöihin. Pohjois-Pohjanmaan alueella TE-toimistoon avoimeksi ilmoitettujen kausityöpaikkojen määrä on lisääntynyt edelliseen vuoteen verrattuna.

Avoimet kausityöpaikat löytyvät TE-palveluiden Avoimet työpaikat -sivustolta hakutekijällä "kausityö2020" ja Töitä Suomesta -palvelusta Avoimet työpaikat -osiosta.

Lisätietoa

Anni Haverinen, asiantuntija, anni.haverinen@te-toimisto.fi, puh. 0295 056 707
Siru Heikkinen, asiantuntija, siru.heikkinen@te-toimisto.fi, puh. 0295 056 228

TE-Palvelut yrittäjälle | Työllistä palkkatuella | RekryKoulutus yritysten rekrytointitarpeisiin

Töitä Suomesta -palvelu mukana uutena toimijana

Töitä Suomesta -palvelun työvoimaneuvojat ovat alkukeväästä lähtien kontaktoineet kausityövoimaa käyttäviä tiloja ja kartoittaneet rekrytoinnin tarvetta kotimaasta. Kartoituksen ohella Töitä Suomesta -palvelun työvoimaneuvojat pyrkivät luomaan yhteistyösuhteita sellaisten tahojen kanssa, joiden kautta työvoimaa tarvittaessa löytyy. Tällaisia tahoja ovat muun muassa 4H-yhdistykset, oppilaitokset, maahanmuuttajaverkostot ja urheiluseurat sekä henkilöstöpalveluyritykset.

Työskentelykauden lähestyessä Töitä Suomesta -palvelun työvoimaneuvojat ovat toimineet rekrytoinnin tukena yrityksille sekä tarjonneet neuvontaa ja tukea työnhakijoille. Lisäksi palvelun kautta on tarjottu yrityksille ajankohtaista tietoa koskien ulkomaalaista kausityövoimaa ja järjestetty charter- eli tilauslentoja Ukrainasta tuleville kausityöntekijöille. 

Lisätietoa

Eva Udeh, työvoimaneuvoja,
eva.udeh@toitasuomesta.fi, puh. 0505348304
Kati Kuula, kehittämispäällikkö, kati.kuula@toitasuomesta.fi, puh. 045 112 9173

www.töitäsuomesta.fi 


E-
tjänster