Ajankohtaiset

<< Takaisin

null Asiakasta kuullen tehoa työllistymiseen

Pohjois-Savon TE-toimisto kokeilee ja kehittää uudenlaisia palvelumalleja ajalla 1.1. - 30.7.2018.

Kokeilut perustuvat asiakkaan yksilölliseen palvelun tarpeen arviointiin ja niitä on käynnistetty kaksi eri asiakasryhmille.

Kokeiluiden kesto on yhteensä noin 3-6 kk ja niihin valitaan satunnaisesti asiakkaat Kuopion kaupungista ja Siilinjärven kunnasta. Kokeilun piiriin kuuluvien asiakkaiden määrä on yhteensä 140, eikä kokeiluun osallistuminen näy asiakkaalle muuten kuin tehostuneena yhteydenpitona, kasvokkain kohtaamisina ja siinä, että asiakasta kuullen pohditaan asiakkaalle paras palvelu.

Aatos apuna suoraan työmarkkinoille valmiille

Aatoksen tavoitteena on löytää uusia palveluja ja toimintamalleja siihen, miten mahdollistetaan asiakkaan nopea työllistyminen sekä tunnistaa hyvän asiakaskokemuksen elementit asiakkaille, jotka on arvioitu työmarkkinoille suoraan valmiiksi. Ensisijaisen tärkeää on kuunnella asiakasta ja kehittää palvelut asiakkaiden tarpeisiin sekä luoda asiakkaille mahdollisuuksia valita itse sopivat palvelut. Kehittämistyön tueksi on kokoontunut asiakasraati ja tämä yhteistyö jatkuu edelleen.  Aatoksen asiakkaat tulevat Kuopiosta ja heitä on 100.

Teho enemmän tukea tarvitseville

Tehostetun asiakasohjauksen kokeiluissa on tavoitteena hakea keinoja enemmän tukea ja osaamisen kehittämispanoksia tarvitsevan asiakkaan mahdollisimman nopeaan työllistymiseen. Näille asiakkaille on luotu Teho, jossa tehdään tehostettua asiakastyötä normaalin asiakastyön rinnalla. Työmuodon pääpaino on kasvokkain palvelu ja kuvallinen etäyhteys. Tehoon valitaan työnhakijoita Kuopion ja Siilinjärven alueelta yhteensä 40 asiakasta.

Tulokset arvioidaan ja parhaat toimintamallit jäävät käytännöiksi

Asiakkaan lähtötilanne arvioidaan kokeilun alussa ja kokeilun päätyttyä arviointi toistetaan verraten perinteisen asiakasprosessin tuloksiin. Tavoitteena on saada tietoa uusien toimintamallien vaikuttavuudesta asiakkaan työllistymistuloksiin sekä onnistuneita asiakaskokemuksia.

Kokeilujen toteuttamiseen ei ole osoitettu lisämäärärahaa, vaan TE-toimisto uudelleen allokoi resursseja työllisyystilanteen kohenemisen johdosta tapahtuneen asiakasmäärän aleneman mahdollistamana. Parhaimmaksi havaitut käytännöt tullaan jalkauttamaan osaksi TE-toimiston arjen asiakastyötä ja toimintamallia.

Lisätietoja:
johtaja Soile Lahti, soile.lahti@te-toimisto.fi tai 0295 043 513